Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Słowo wstępne do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej

autor: Kazimierz Kroskowski
data powstania: 2013-01-31

11 grudnia 2012 roku, na swoim ostatnim w minionym roku posiedzeniu, Naczelna Rada Łowiecka przyjęła dwa bardzo ważne dokumenty: „Zbór zasad etyki i tradycji łowieckich” oraz „Ceremoniał sztandarowy PZŁ”. Poprzednia Uchwała NRŁ pochodziła z roku 1992, a więc po 20-tu latach mamy dokument dostosowany do oczekiwań wszystkich, którym kultura, tradycje łowieckie i wizerunek polskiego myśliwego leżał zawsze na sercu. Marzenia o wyeksponowaniu myśliwskich tradycji pojawiały się wielokrotnie na łamach kwartalnika „Kultura Łowiecka”, w rocznikach Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, a także na stronach portalu internetowego  www.muzyka.mysliwska.pl.

Treść nowej Uchwały przygotował specjalnie powołany przez Komisję Kultury NRŁ siedmioosobowy zespół, w którego pracy miałem zaszczyt uczestniczyć. Zanim weszła pod obrady NRŁ, przeszła prawie 10-cio miesięczną drogę konsultacji z zarządami okręgowymi PZŁ, komisjami kultury oraz klubami działającymi przy naszym związku łowieckim. W moim przekonaniu na wyniki tych konsultacji znaczący wpływ miał dorobek obu Kongresów Kultury Łowieckiej. Dzięki udziałowi w konsultacjach szerokiego grona myśliwych wypracowano nową formułę obu dokumentów. Spełniają one oczekiwania większości z nas i wnoszą nową jakość do łowieckiej kultury.

Charakter dokonanych zmian najlepiej oddaje pkt. 22. „Zasad etyki”, który pozwolę sobie tu zacytować:

Myśliwi kultywują tradycje łowieckie, dbają o uroczystą oprawę polowań i wydarzeń łowieckich. Polowaniom towarzyszą zwyczaje i ceremoniał łowiecki, do których należą głównie: ślubowanie myśliwskie, pasowanie myśliwskie, dekorowanie „złomem”, odprawa myśliwych, pokot oraz stosowanie sygnałów myśliwskich.

Nowa jakość dotyczy w znaczącej mierze sygnalistyki myśliwskiej. Cieszy nas to ogromnie, ale zdajemy też sobie sprawę, że nakłada ona na Klub Sygnalistów znacznie poważniejsze wyzwania, które muszą w najbliższym czasie zaowocować nową jakością współpracy z Zarządem Głównym PZŁ oraz okręgami łowieckimi. Dotyczą one przede wszystkim zintensyfikowania działalności szkoleniowej w okręgach łowieckich. Poważne zadania w tym zakresie stoją także przed komisjami - kultury i szkoleniowymi ORŁ oraz kołami łowieckimi, jeśli chcemy szeroko upowszechnić  piękne tradycje polowań naszych przodków, o których możemy czytać w najpiękniejszych pozycjach literatury łowieckiej.

W wielu kołach od dawna funkcjonuje już to, co znalazło się w nowym tekście Uchwały NRŁ, za co należy im się wielki szacunek. Zachowane i kultywowane tam tradycje ułatwiły napisanie i przyjęcie nowego tekstu tak ważnego dokumentu. Niestety mamy również wiele kół, gdzie sygnalisty do tej pory w ogóle nie było, gdzie myśliwi nie polowali przy dźwiękach myśliwskiego rogu, mimo że koła działają 55 - 60 lat!!!

W tym roku światło dzienne ujrzy z pewnością jeszcze jeden dokument przygotowany przez Komisję Kultury NRŁ, regulujący ważne w życiu Związku wydarzenia, to: „Ceremoniał wręczania odznaczeń łowieckich”.

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

 

Kazimierz Kroskowski

 

 


Do pobrania

Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckich (PDF, ok. 3 MB)

Ceremoniał sztandarowy (PDF, ok. 0,5 MB)


Wasze komentarze
autor: Marek Kochan
e-mail: markopol@onet.eu
data: 2013-02-16
GRATULUJĘ I BARDZO SIĘ CIESZĘ ,ŻE WRESZCIE MAMY STOSOWNY ZBIÓR WYTYCZNYCH
SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU ZASAD KULTURY ŁOWIECKIEJ DO CODZIENNYCH PRAKTYK
POLOWAŃ ZBIOROWYCH JAK RÓWNIEŻ INDYWIDUALNYCH.DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ ZA
UJEDNOLICENIE CEREMONIAŁU SZTANDAROWEGO KTÓRY CO RAZ ŚMIELEJ GOŚCI W
NASZYCH WAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH MYŚLIWSKICH. WIELKIE DZIĘKI ZA
DBAŁOŚĆ O JAKŻE WAŻNY ELEMENT ŻYCIA MYŚLIWYCH JAKIM JEST KULTURA
ŁOWIECKA, TRADYCJA .JEJ KULTYWOWANIE I KRZEWIENIE W SZROKO POJĘTYM ASPEKCIE
SPOŁECZNYM. WSZYSTKO TO WPŁYWA NA WIZERUNEK NAS JAKO MYŚLIWYCH W
SPOŁECZEŃSTWIE. OBY TE UREGULOWANIA JAK NAJSZYBCIEJ I JAK NAJPIĘKNIEJ BYŁY
STOSOWANE W CEREMONIALE MYŚLIWSKIM I TYM SAMYM PODNOSIŁY NASZĄ OCENĘ
ZARÓWNO W NASZYCH SZEREGACH JAK I CAŁYM SPOŁECZEŃSTWIE. POZDRAWIAM PANA
KAZIMIERZA I CAŁY ZESPÓŁ KOMIJI KULTURY NRŁ .
Tu możesz dodać swój komentarz:


Autor:
e-mail:
Ochrona antyspamowa.
Wypełnienie poniższego pola jest konieczne, aby komentarz znalazł się w bazie

Wpisz słownie liczbę 5:
Czas wykonania: 0.044 sekund