Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną

Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zrzesza pasjonatów gry na rogu oraz miłośników muzyki myśliwskiej, dla których najwyższą wartością jest pielęgnowanie i propagowanie wspaniałych polskich tradycji łowieckich będących częścią dziedzictwa narodowego.

Powstał 15 marca 1995 roku. Klub propaguje stosowanie rogu myśliwskiego, prawidłową notację nutową oraz jak najwyższy poziom wykonawczy.

Członkiem może zostać każdy, również nie będący myśliwym, który opanował umiejętność wykonywania sygnałów na poziomie klasy B i potwierdził to występem na konkursie regionalnym lub krajowym. Klub jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego".

Hejnał KSM PZŁ
hejnał nagranie MP3
hejnał informacje o nagraniu PDF
hejnał zapis nutowy

Siedziba:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
tel. (022) 826 20 51, fax (022) 826 33 22

Sekretariat:
64-700 Czarnków, Goraj – Zamek 3
tel./fax (067) 255 56 84

e-mail:
klub@mysliwska.pl
Czas wykonania: 0.046 sekund