Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
„Trebońska Inicjatywa” – europejskie spotkanie przedstawicieli klubów sygnalistów myśliwskich w Treboni

autor: Krzysztof Kadlec
data powstania: 2008-03-06

Na międzynarodową konferencję zorganizowaną przez Klub Trębaczy Republiki Czeskiej działający przy Czesko-Morawskim Związku Myśliwskim (ČMMJ) zostali zaproszeni przedstawiciele KSM PZŁ. Polskę reprezentowali kol: Maciej Strawa, Krzysztof Kadlec, Kazimierz Kroskowski i Jacek Kramarz – organizator konkursów sygnalistów myśliwskich w Złotoryi, a zarazem osoba współpracująca, po sąsiedzku, z czeskim środowiskiem myśliwskim. Oprócz delegacji polskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele klubów trębaczy myśliwskich Europy Środkowej: Węgier, Słowacji, Austrii i Czech. W konferencji miała wziąć również udział delegacja Słowenii, ale choroba pokrzyżowała im plany. Międzynarodowe spotkanie zwane „Trebońską Inicjatywą” odbyło się w niewielkim mieście będącym europejskim centrum hodowli karpia – Treboni, niedaleko Czeskich Budziejowic.

W sali restauracyjnej hotelu, w którym część delegatów mieszkała, w sobotę 11 stycznia 2008r. o godz. 10.00 sygnałem „Powitanie” i czeskim „Witamy Was” zagranym i zaśpiewanym przez polską delegację i miejscową sygnalistkę rozpoczęły się obrady przy półokrągłym stole. Na wstępie dr Petr Vacek - główny inicjator tego spotkania w serdecznych słowach powitał wszystkich zebranych i poprosił przewodniczących delegacji poszczególnych krajów o przedstawienie swoich kolegów.

Po tej oficjalnej prezentacji nastąpiła część robocza spotkania. Każda grupa przywiozła ze sobą referat, którego wygłaszanie podzielono na tematy. W ten sposób każdy z uczestników miał obraz i porównanie jak wyglądały początki współczesnej sygnalistki w poszczególnych krajach, w jaki sposób są zorganizowane i jak działają kluby sygnalistów. Omówiono także strukturę konkursów oraz sposób pracy jury. Jednym z ostatnich zagadnień poruszanych przez prelegentów dotyczyło szkolenia trębaczy myśliwskich. Po bardzo ogólnym zapoznaniu się z problematyką sygnalistki myśliwskiej w krajach uczestników konferencji, P. Vacek zaproponował, aby zastanowić się nad możliwością współpracy miedzy klubami.

Ideą tego spotkania było stworzenie platformy do dalszej, szerszej dyskusji nad możliwością ujednolicenia lub zbliżenia zasad regulaminów konkursowych tak, aby europejscy trębacze myśliwscy mogli w sposób swobodny i pełnoprawny brać w nich udział. Byłby to pierwszy krok do stworzenia konkursów o charakterze rzeczywiście międzynarodowym, nie tylko z nazwy jak do tej pory ma to miejsce, ale zaistniały by warunki do udziału na równych prawach dla wszystkich jej uczestników. Rozwiązanie tego podstawowego i najważniejszego problemu umożliwi udział w pracach jury sędziów z innych krajów, nie tylko na zasadach układów towarzyskich ale przede wszystkim profesjonalnego przygotowania. Miałoby to wpływ na rzetelność i obiektywność ocen, a zarazem podnosiło prestiż i rangę konkursów.

Powstała również propozycja, zaakceptowana przez wszystkich uczestników spotkania, stworzenia nowego repertuaru o charakterze łowieckim (nie sygnały myśliwskie) w opracowaniu na zespoły myśliwskie w klasycznym jego składzie, a wiec dwa plessy i dwa parforce i w wersji na trzy jednorodne instrumenty. Uchwalono, że każdy klub uczestniczący w „Trebońskiej Inicjatywie” prześle dwie kompozycje i w ten sposób powstanie europejski zbiór 20. fanfar, które zostaną wydane przez organizatorów spotkania.

Na zakończenie podjęto decyzję, że na następne robocze spotkanie przyjedziemy z przemyśleniami i konkretnymi propozycjami. „Trebońska Inicjatywa” stanowi milowy krok w tworzeniu nowej europejskiej muzycznej kultury łowieckiej i jest miejscem, gdzie można pokazać oraz propagować nasze narodowe wartości, którymi powinniśmy się szczycić. To sobotnie spotkanie w czeskim mieście – Treboni miało wymiar historyczny, bowiem zainicjowano tworzenie nowych wartości w europejskiej muzycznej kulturze łowieckiej w oparciu o bogactwo tradycji i zwyczajów myśliwskich poszczególnych narodów.

Wieczorem, za sugestią dorodnie wyglądającego czeskiego parforsisty udaliśmy się do restauracji, gdzie oprócz dobrego piwa zamówiliśmy miejscowy przysmak, czyli karpia po rożenbersku. Również i pod tym względem warto powtórnie zawitać do Trebuni, aby rozkoszować się „spécialité de la maison”.

Pobyt w tym „smacznym” miasteczku przedłużyliśmy do późnych godzin niedzielnego popołudnia. W tym dniu zjechało się kilkudziesięciu trębaczy z całych Czech na coroczne zimowe szkolenie. Od rana, w różnych klasach miejscowego technikum rybackiego rozbrzmiewały sygnały i śpiewy, a wiec czeska muzyka myśliwska. Zajęcia prowadzili najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie muzyki myśliwskiej. Był wśród nich dr Petr Vacek – współzałożyciel czeskiego klubu trębaczy oraz znakomitego praskiego tria, którego główny repertuar stanowią historyczne i współczesne kompozycje muzyki łowieckiej czeskich i europejskich twórców, mgr Petr Duda – znakomity waltornista Praskiej Filharmonii i członek Loveckeho tria Praha oraz Josef Zetll – trębacz, solista Praskiej Filharmonii. Jako obserwatorzy uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez to znakomite grono pedagogów i lektorów.

Trębaczy podzielono na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania w grze,. Podsumowaniem całodziennej pracy był wieczorny koncert, na którym wykonano Mszę B-dur J. Selementa i P. Vacka pod dyrekcją tego ostatniego. Niestety, perspektywa powrotu do domu, a co się z tym wiąże przejechania ponad 700 km, nie pozwoliła na uczestniczenie w tym pięknym artystycznym wydarzeniu. Pomimo, że reprezentowaliśmy PZŁ i KSM, wyjazd i pobyt opłacaliśmy z własnych środków finansowych. Również materiały reklamowe, którymi zostali obdarowani wszyscy uczestnicy spotkania, a wiec książki, płyty, nuty pochodziły z naszych prywatnych zbiorów. Szkoda, że nie wszyscy doceniają siłę oddziaływania jaką niesie ze sobą kultura łowiecka a szczególnie muzyka. Jest to grunt, na którym tworzą się bliskie i serdeczne więzi między środowiskami myśliwskimi różnych krajów. A w polskiej rzeczywistości popularyzacja muzyki myśliwskiej stanowi znakomitą formę przybliżenia społeczeństwu łowiectwa z jej najpiękniejszymi tradycjami sięgającym często odległych wieków.

Do domu wróciliśmy pełni wrażeń i przekonani o doniosłości spotkania w Treboni dla kultury łowieckiej w zjednoczonej Europie. „Trebońska Inicjatywa” stanowi pierwszy i bardzo ważny krok w tworzeniu nowych relacji miedzy klubami trębaczy na Starym Kontynencie. Jestem przekonany, że każdy kraj, który nie włączy się w tę międzynarodową inicjatywę znajdzie się w swego rodzaju izolacji i po pewnym czasie przestanie odgrywać poważniejszą rolę w tworzeniu współczesnej europejskiej kultury łowieckiej opartej na dorobku jakie stanowią dawne zwyczaje i tradycje łowieckie poszczególnych narodów. Aby zaistnieć w nowej rzeczywistości trzeba postępować zdecydowanie i z rozwagą. Zarząd KSM PZŁ wyraża całkowitą aprobatę i wolę dalszego działania i rozwijania „Trebońskiej Inicjatywy”.

wiceprezes KSM PZŁ
i przewodniczący Komisji Muzycznej KSM


Krzysztof Kadlec


Wasze komentarze
autor: Błazej
e-mail: blazej.chmielewski@interia.pl
data: 2008-11-29
Wyśmienita sprawa! Szkoda tylko, ze brakuje wsparcia PZŁ. Jak zwykle ludzie
dbający o kulturę sami muszą łatać dziury wyprute przez twardogłowych
namiestników. a później aplauz przyjmują chętnie.
Tu możesz dodać swój komentarz:


Autor:
e-mail:
Ochrona antyspamowa.
Wypełnienie poniższego pola jest konieczne, aby komentarz znalazł się w bazie

Wpisz słownie liczbę 5:
Czas wykonania: 0.113 sekund