Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
IV Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej Koszęcin 2014 (Cietrzewisko 2014)

regulamin
strona główna
program
karta zgłoszenia
wyniki
regulamin


Regulamin Konkursu Muzyki Myśliwskiej

 1. Konkurs organizowany jest tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD i MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby, z wyjątkiem klasy MD i MSH, w której dopuszcza się 2 osoby.
 2. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nie przekraczające łącznie 7 minut. Organizator może wydłużyć czas występu i zwiększyć liczbę utworów do pięciu, o czym powiadamia w ogłoszeniu konkursu. W repertuarze nie wolno zamieszczać sygnałów myśliwskich zawartych w zbiorze, o którym mowa w punkcie I.5 „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich”. Wykonawcy grają lub śpiewają muzykę na żywo, bez użycia jakichkolwiek odtwarzaczy. Organizator konkursu może wprowadzić utwór obowiązkowy lub utwory obowiązkowe (np. podając nazwę utworu i jego zapis nutowy lub tylko rodzaj utworu, taki jak pieśń czy marsz). Powiadamia wówczas o tym, podając nazwę i partyturę, w ogłoszeniu konkursu. Wolno grać z nut, a w klasie MSH wolno dyrygować.
 3. Opis klas konkursowych:
  • Klasa MB - dozwolone są tylko rogi Pless in B (bezwentylowe) i rogi Par force in B (bezwentylowe).
  • Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es.
  • Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D.
  • Klasa MSH - Salon hubertowski. Dozwolone jest wykonanie różnych form scenicznych przez: solistów wokalistów i instrumentalistów wraz z osobą akompaniującą; zespoły wokalne, wokalno-intrumentalne oraz instrumentalne (w skład których co najmniej połowę instrumentarium stanowią instrumenty nie myśliwskie); chóry a capella lub z akompaniamentem.

Może być wprowadzona klasyfikacja dodatkowa, np. chóry.
Dopuszcza się występ zespołu złożonego z nie więcej niż 25 % muzyków nie amatorów w rozumieniu niniejszego regulaminu bez względu na rodzaj instrumentu muzycznego.
Myśliwski instrument muzyczny w rozumieniu niniejszego regulaminu to róg myśliwski należący do aerofonów ustnikowych. Zbudowany jest z długiej, wąskiej, stożkowatej, zwiniętej w okrąg metalowej rury, która u wylotu gwałtownie rozszerza się tworząc czarę głosową (roztrąb). Nie posiada wentyli. Występuje w różnych strojach. Dziś używane są najczęściej w stroju B, Es i D. Służy do wykonywania sygnałów, fanfar i artystycznej muzyki myśliwskiej. W poszczególnych kategoriach i klasach używa się rogów Pless, Par force, a także rogów wentylowych, które można wykorzystywać tylko w klasie konkursowej MSH.

 1. Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego partytury utworów konkursowych, tj. obowiązkowego i dowolnych lub dowolnych (w przypadku nie wyznaczenia utworu obowiązkowego). Partytury powinny być oprawione i przygotowane w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdego z jurorów. W przypadku nie dostarczenia nut w ustalonym terminie wykonawca może zostać zdyskwalifikowany.
 2. Prezentacje sceniczne w klasie MSH Salonu Hubertowskiego oceniane są wg następujących kryteriów:
  1. kultura sceniczna 0 - 10 pkt. za cały występ,
  2. dobór repertuaru 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
  3. walory muzyczne 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
  4. wrażenie artystyczne 0 - 10 pkt. za jeden utwór.
 3. Miejsca w klasie MSH Salonu Hubertowskiego przyznawane są za najlepszą prezentację formy scenicznej na podstawie uzyskanej ogólnej liczby punktów. Jury może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 4. Pozostałe wymagania według "Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich".
Czas wykonania: 0.335 sekund