Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
IV Ogólnopolska Konferencja Kierowników Zespołów Sygnalistów Myśliwskich – LKP Nadleśnictwo Warcino 2012

program
informacje ogólne
program
karty zgłoszenia
kontakty
Untitled Document

RAMOWY PROGRAM
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
WARCINO 14-16.09.2012 r.

 

 

14.09.2012 r. (piątek)

17:00-19:00

przyjazd i zakwaterowanie uczestników

19:00-20:00

kolacja

20:00-21:00

wspólne zwiedzanie terenu ZSL w Warcinie i budynków LKP  – P. Mańka, S. Piątkowski (prezentacja w Sali Wozowni i zwiedzanie)

 

15.09.2012 r. (sobota)

08:00-09:00

śniadanie

09:00-09:30

przywitanie gości, wstęp do konferencji, krótka informacja o KSM PZŁ

09:30-10:30

Metodyka nauki gry na rogu myśliwskim i pracy z zespołami myśliwskimi.
M. Strawa

10:30-11:30

Interpretacja zapisów i wykonywanie utworów muzyki myśliwskiej,
Dobór repertuaru zespołów sygnalistów myśliwskich – K. Kadlec

11:30-12:00

przerwa

12:00-13:00

Statystyki konkursowe i klubowe – K. Grzywacz
Zestawienie wyników ankiet nt. sygnalistyki w szkołach leśnych. Uregulowanie członkostwa zespołowego w KSM, nazw zespołów, aktualizacji danych adresowych, bazy w Internecie i programie komputerowym  – K. Grzywacz

13:00-14:00

Pokazowa próba zespołu sygnalistów myśliwskich
na poziomie klasy C i B – A. Kanawka
na poziomie klasy A, G i MB – R. Seta

14:00-15:00

obiad

15:00-16:00

Problemy warsztatowe podczas nauki gry na rogu myśliwskim,
Przedstawienie materiałów i publikacji do nauki gry na rogu myśliwskim,
Przedstawienie szkoły gry na rogu myśliwskim – K. Kadlec

16:00-17:00

Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych przy prowadzeniu prób zespołów sygnalistów myśliwskich – G. Herbaczewski

17:00-17:30

przerwa

17:30-18:00

Dokumentowanie pracy zespołu sygnalistów myśliwskich – B. Chmielewski

18:00-18:30

Promocja zespołów sygnalistów myśliwskich – A. Jażdżewski

18:30-19:00

Internet jako instrument popularyzacji muzyki myśliwskiej i zespołów muzyki myśliwskiej – A. Migurski

19:00-19:30

Źródła finansowania, działalność zespołów sygnalistów myśliwskich
A. Mularczyk, T. Szrama

19:30-20:30

kolacja

20:30-22:00

dyskusja kuluarowa oraz wspólne granie na rogach - próba muzyczna wybranych utworów muzycznych  (np. Msza Hubertowska na rogi naturalne in B, Hejnał KSM PZŁ, Bóbr na rozkładzie, Darz Bór) – dyrygentura w praktyce – J. Czerniak

 

16.09.2012 r. (niedziela)

08:00-09:00

śniadanie

09:00-10:00

Msza  św. w kościele szkolnym w Warcinie

10:00-10:45

Msza św. Hubertowska – H. Mąka 

10:45-11:15

Program muzyczny ceremonii łowieckich i polowań zbiorowych  – M. Strawa

11:15-12:00

Błędy artykulacyjno-warsztatowe – B. Rup

12:00-12:15

przerwa

12:15-13:00

Warsztat gry na rogu myśliwskim – oddech i ćwiczenia dzienne – M. Leśniczak

13:00-13:45

Ciekawostki muzealne i historyczne (rogi, nuty i inne) – P. Grzywacz

13:45-14:00

Podsumowanie i odczytanie wniosków komisji wniosków

14:00-15:00

obiad i wyjazd uczestników

 

Czas wykonania: 0.095 sekund