Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
VII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Sygnalistów Myśliwskich - Poznań Antoninek

Komisja Kultury Łowieckiej oraz Komisja Strzelecka przy ORŁ  w Poznaniu,
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
serdecznie zapraszają

 

7 maja br. o godz. 11.00,
na Strzelnicę Myśliwską w Poznaniu - Antoninku,
na VII Ogólnopolski Konkurs Strzelecki Sygnalistów Myśliwskich
oraz Dian tym roku połączony z Konkursem o Puchar LisiarzaW konkursie Sygnalistów i Dian zaplanowano 3 klasyfikacje konkursowe w strzelaniach myśliwskich - 50% konkurencji: krąg, oś i bażant:
- indywidualną dla Sygnalistów, w tym dla Dian grających na rogu,
- indywidualną dla Dian, bez konieczności posiadania umiejętności gry na rogu,
- drużynową - dla 3-osobowych drużyn zgłoszonych przez zespoły sygnalistów (przed rozpoczęciem zawodów). Dla zwycięzców przygotowano po 3 okolicznościowe puchary i dyplomy a w klasyfikacjach indywidualnych także nagrody.
Warunkiem udziału w klasyfikacji pierwszej i trzeciej jest stawienie się na strzelnicy z rogiem myśliwskim. W trakcie imprezy planujemy wspólne granie na rozpoczęciu oraz podczas finału. Koszt udziału zawodnika wynosi 30 zł, przy tym amunicję należy zabezpieczyć we własnym zakresie (istnieje możliwość zakupu na strzelnicy).
Sygnaliści i Diany mogą także uczestniczyć w konkursie o „Puchar Lisiarza”, na zasadach określonych w regulaminie zawodów (w załączeniu).
Zgłoszenia udziału i wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie zawodów bezpośrednio przed konkursem. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Przy strzelnicy funkcjonuje hotel „LIZAWKA” (tel. 0-61.8780550).

 

Darz bór !

 

 

Robert Kamieniarz

 


 

Regulamin
zawodów w strzelaniach myśliwskich o PUCHAR LISIARZA

7.05.2011r
Strzelnica myśliwska ZO PZŁ Poznań - Antoninek

 

 1. Celem zawodów jest
  • wyłonienie najlepiej strzelającego myśliwego na polowaniach na lisy,
  • integracja myśliwych polujących na lisy i wymiana doświadczeń,
  • propagowanie skutecznych metod polowań na drapieżniki.
 2. Udział w zawodach biorą członkowie PZŁ.
 3. Termin zgłaszania udziału w zawodach upływa w dniu 7.05.2011 – przed rozpoczęciem zawodów.
 4. Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:
  1. strzelanie kulowe do makiety siedzącego lisa w serii pięciu strzałów z odległości 100 m,
  2. strzelanie śrutem do makiety lisa w przebiegu dwie serie po pięć przebiegów (pierwsza seria z prawej na lewą stronę, druga z lewej na prawą stronę),
  3. strzelanie śrutem z tzw. „stogu” – strzelanie do 15 rzutków z pięciu stanowisk usytuowanych na końcu trapu do rzutek odchodzących nisko nad ziemią w trzech kierunkach.
 5. Do strzelań śrutowych dopuszcza się przy strzelaniu sylwetki lisa w przebiegu śrut nie grubszy niż 3,5 mm, a przy strzelaniu „lisa ze stogu” śrut o średnicy 2,5 mm.
 6. Ocena trafień
  • za każde trafienie rzutka lub makiety lisa śrutem – 5 pkt.,
  • przy strzelaniu kulą do lisa liczba zdobytych punktów wynika z wartości trafionych pierścieni.

  Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 175 pkt.

 7. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie osobno w klasie mistrzowskiej i powszechnej.
 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zajętym miejscu decydować będzie dogrywka „na stogu” 10 rzutków.
 9. Nagrody
  • Za zajęcie miejsc I – III puchary
  • Za zajęcie miejsc I – VI dyplomy
  • Nagrody rzeczowe
 10. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 60 zł.
 11. Zdobywcy tytułu „lisiarz roku” mogą startować w zawodach bez uiszczania wpisowego.

Czas wykonania: 0.059 sekund