Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
XII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego” EW

strona główna
program
zestawy sygnałów
regulamin
karta zgłoszenia
wyniki
zdjęcia

XII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O RÓG KSIĘCIA PSZCZYŃSKIEGO”
Pszczyna 2008


Dnia 24 sierpnia 2008 r. na terenie Dworku Myśliwskiego Koła Łowieckiego „Cyranka” w Pszczynie-Porębie odbędzie się

XII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O RÓG KSIĘCIA PSZCZYŃSKIEGO”.


Organizatorzy Konkursu:

 • Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach
 • Koła Łowieckie rejonu Pszczyńskiego   

 

Konkurs stanowi eliminację do konkursu ogólnopolskiego
„O RÓG WOJSKIEGO” w 2009 roku.

 

Udział w konkursie mogą zgłaszać tylko muzycy amatorzy soliści i zespoły.

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w kategorii solowej (w klasach D, C, B, A) i w kategorii zespołowej (w klasach D,C,B,A,G) zgodnie z „Regulaminem Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich”.

Podstawą wpisania na listę konkursową jest karta zgłoszenia, którą należy wypełnić czytelnie i przesłać do organizatora w terminie do dnia 10.08.2008roku

 • pocztą na adres:
  Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach
  ul Zwycięstwa 2   
  41-103 Siemianowice Śląskie
  (decyduje data stempla pocztowego)

 • pocztą elektroniczną:
  zo.katowice@pzlow.pl;
  longinp@op.pl

 • faksem pod numer: (0 32) 22 04 275

Przesyłając zgłoszenie faksem lub elektronicznie, należy się upewnić czy przesyłka jest czytelna i czy adresat może wydrukować zgłoszenie, prosić o potwierdzenie.

 

Karta zgłoszenia (Uniwersalna) do pobrania na stronie internetowej  KSM

Czas wykonania: 0.088 sekund