Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Klub Sygnalistów Myśliwskich obradował w Goraju

W dniach 23-25 marca 2012 r. w Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbyło się doroczne spotkanie organów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Na spotkaniu została podsumowana działalność Klubu w 2011 roku, przedstawiono plany na rok 2012.

Komisja muzyczna KSM zatwierdziła nowy sygnał myśliwski autorstwa Piotra Grzywacza "Bóbr na rozkładzie". Chwilę później odbyło się jego prawykonanie w wykonaniu członków Zarządu i Kolegium Jurorów.

Przyjęto do grona członków Klubu nowego sygnalistę z numerem legitymacji 750.

Kolegium jurorów dyskutowało nad sposobem oceniania wykonań konkursowych sygnałów i muzyki myśliwskiej, dążąc do jak największego obiektywizmu.

Dyskutowano również nad projektem nowego Zbioru Zasad Etyki i Tradycji Łowieckich kładąc szczególny nacisk na uregulowanie wykorzystywania sygnałów na polowaniach i uroczystościach łowieckich.

Uczestnicy spotkania


Czas wykonania: 0.014 sekund