Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 4/2011 Zarządu KSM PZŁ
z dnia 11 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 4/2011
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 11 grudnia 2011 roku

 

w sprawie preliminarza wydatków na organizację
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
Łańcut-Rzeszów 2012

 

środki finansowe z Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie (w dyspozycji Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ)

 

 

1.

Materiały biurowe

500,00 zł

2.

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

500,00 zł

3.

Odznaki konkursowe dla sygnalistów (korekta matrycy, wykonanie 400 szt.)

4 000,00 zł

4.

Puchary (Przewodniczącego ZG PZŁ i Prezesa KSM PZŁ)

500,00 zł

5.

Dyplomy (400 szt)

600,00 zł

6.

Plakaty i afisze (projekt i druk 500 szt.)

1 000,00 zł

7.

Zaproszenia (projekt i druk 1000 szt.)

1 000,00 zł

8.

Honoraria jurorów (10 osób x 2 dni)

3 000,00 zł

9.

Obsługa komputerowa (4 osoby x 3 dni i przygotowanie)

2 000,00 zł

10.

Zakwaterowanie i wyżywienie jurorów i obsługi komputerowej i organizatorów z ramienia zarządu KSM PZŁ (16 osób x 180 zł)

2 900,00 zł

11.

Delegacje – zwrot kosztów dojazdu jurorów i obsługi komputerowej (12 osób)

2 000,00 zł

12.

Projekt, budowa, aktualizacja strony internetowej konkursu, obsługa i zamieszczanie wyników oraz relacji i zdjęć

500,00 zł

13.

Organizacja Mszy św. Hubertowskiej (dary sygnalistów myśliwskich)

500,00 zł

14.

Honoraria dla gwiazdy koncertu galowego

3 000,00 zł

15.

Koszty wynajęcia sal na przesłuchania konkursowe i koncert galowy

1 000,00 zł

16.

Koszty nagłośnienia dźwięku i oświetlenia

1 000,00 zł

17.

Dekoracje, transparenty, banery

1 000,00 zł

 

 Razem :

25 000,00 zł


Czas wykonania: 0.020 sekund