Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 1/2011 Zarządu KSM PZŁ
z dnia 11 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 1/2011
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 11 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki członkowskiej na 2012 rok

 

  1. Uchwala się wysokość dobrowolnej składki indywidualnej na 2012 rok od członka Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w wysokości 25 zł.
  2. Składka zostanie przeznaczona na zakup kwartalnika pt. „Kultura łowiecka” wydawanego przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.
  3. Składka płatna jest na konto bankowe:

    Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
    PKO BP S.A. XV/O Warszawa, Nr rachunku: 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
    z dopiskiem „Składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za 2012 rok – imię i nazwisko oraz adres” lub u Skarbnika Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

  4. Składka członkowska płatna jest w terminie do 31.12.2012 roku.

Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.016 sekund