Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
IV ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów sygnalistów myśliwskich
Kwidzyn, 2-4 września 2011 r.

Warszawa, dn. 16 sierpnia 2011 r.

Organizatorzy konkursów sygnalistów myśliwskich w Polsce

 

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zaprasza na IV ogólnopolską konferencję organizatorów konkursów sygnalistów myśliwskich, która odbędzie się w dniach 2-4 września 2011 roku w Kwidzynie.

Głównym celem konferencji jest zweryfikowanie wcześniejszych ustaleń i unifikacja systemu sprawozdawczości, utworzenie w całej Polsce jednolitego systemu konkursów sygnalistów myśliwskich jako elementu szkolenia i kontynuowanie zasady eliminacji sygnalistów na konkursach wojewódzkich do konkursu ogólnopolskiego. Regułą jest organizacja co najmniej jednego konkursu na terenie każdego województwa. Konferencja ma również na celu wyjaśnienie spraw regulaminowych i technicznych, wymianę doświadczeń oraz szkolenie z zakresu programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich. W ramach konferencji odbędą się także wykłady nt. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz prowadzenia akcji promocyjnej wydarzeń artystycznych. Konferencja będzie połączona z XI Powiślańskim Przeglądem Muzyki i Kultury Myśliwskiej.

Koszt pobytu dwóch przedstawicieli organizatorów danego konkursu pokrywa ZG PZŁ. Wskazany jest udział dwóch przedstawicieli poszczególnych komitetów organizacyjnych, tj. przewodniczącego oraz osoby zajmującej się obsługą techniczną i komputerową. Koszt udziału kolejnych delegatów wynosi 200 zł za pobyt osoby (od kolacji w piątek o godz. 18.00 do śniadania w niedzielę o godz. 9.00).

Wymagane jest potwierdzenie do 29.08.2011 r. liczby osób, dokładnego terminu i godziny przyjazdu do Kwidzyna, na adres sekretariatu konferencji: Andrzej Mularczyk, ul. Kasprowicza 32, 82-500 Kwidzyn, tel. kom. 606 977 243, (fax) (55) 279 44 06, e-mail:andrzej.mularczyk@interia.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie klubu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Goraj-Zamek 6A, 64-700 Czarnków, tel./fax (67) 255 56 84, kom. 604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl

Osoby grające na rogu myśliwskim proszone są o zabranie ze sobą instrumentu.

Zarządy Okręgowe PZŁ, RDLP i Nadleśnictwa oraz ośrodki kultury – organizatorów konkursów - prosimy o delegowanie swoich przedstawicieli na konferencję.

Z myśliwskim pozdrowieniem darz bór!
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa


Program
IV Ogólnopolskiej Konferencji
Organizatorów Konkursów Sygnalistów Myśliwskich,
Kwidzyn, 2-4 września 2011 r.

 

piątek 02.09.2011

do 17.00 przyjazd i zakwaterowanie

 1. kolacja

19.00-21.00  Ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów

 1. Rozpoczęcie konferencji.
 2. Możliwości finansowania z osi IV PROW – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – przedstawiciel Gminy Miejskiej Kwidzyn.
 4. Składanie i rozliczanie projektów – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

sobota 03.09.2011

09.00-09.30  śniadanie

10.00-17.00  Ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów cd. (z przerwą obiadową)

 1. Informacja o Klubie Sygnalistów Myśliwskich PZŁ – prezes KSM PZŁ.
 2. Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich - podsumowanie trzech lat działalności – Andrzej Mularczyk.
 3. X lat działalności zespołu muzyki myśliwskiej HUBERTUS w Kwidzynie – Michał Wojtyła.
 4. Źródła finansowania konkursów sygnalistów myśliwskich – dyskusja.
 5. Analiza i podsumowanie organizacji konkursów sygnalistów myśliwskich – przedstawiciel KSM PZŁ.
 6. Prezentacja portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl – przedstawiciel KSM PZŁ.
 7. Prezentacja programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich i szkolenie z zakresu pracy w tym programie – przedstawiciel KSM PZŁ.
 8. Analiza „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” oraz sprawdzenie znajomości ww. regulaminów – przedstawiciel KSM PZŁ.
 9. Zasady organizacji konkursów sygnalistów myśliwskich - przedstawiciel KSM PZŁ.
 10. Krótkie informacje organizatorów o poszczególnych regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich (max 5 minut na jeden konkurs). Słabe i mocne strony organizacji poszczególnych konkursów.
 11. Dyskusja nt. warunków i zasad organizacji konkursów, przeglądów i festiwali.
 12. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

od 18.00 benefis Zespołu Muzyki Myśliwskiej HUBERTUS w Kwidzynie
od 21.00 biesiada myśliwska

 

niedziela 04.09.2011

08.00-09.00    śniadanie
następnie wg programu konkursu


Konferencja odbędzie się w Kwidzyńskim Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 13


Wyświetl większą mapę

Czas wykonania: 0.015 sekund