Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej

II Międzynarodowy
Kongres Kultury Łowieckiej

pod hasłem „Kultura łowiecka fundamentem
wizerunku współczesnego myśliwego”,

 

odbędzie się w w dniach 10-12 czerwca w Niepołomicach.

 

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Minister Piotr Żuchowski.

 

Część oficjalna kongresu, sesja referatowa, koncert oraz msza św. Huberta odbędą się na Zamku Królewskim w Niepołomicach słynącym z tradycji łowieckich.

 

W komnatach zamkowych otwarta zostanie wystawa materialnych świadków naszej historii i kultury łowieckiej. W III dniu kongresu (niedziela) na zamkowym dziedzińcu celebrowana będzie uroczysta Msza Hubertowska. Na skraju Puszczy Niepołomickiej przewidziane jest ognisko integracyjne.
Organizatorzy Kongresu wyrażają głębokie przekonanie, że II Kongres Kultury Łowieckiej, podobnie jak pierwszy zorganizowany w 2008r. w Pszczynie, stanie się ważnym wydarzeniem w bogatej historii polskiego łowiectwa i częścią jego wkładu w nasze narodowe dziedzictwo.

 

 


Program kongresu

Piątek 10.06.2011 r.

12.00-14.00 Otwarcie Kongresu, Wystąpienia Gości Honorowych,
Referat Programowy: Marek Piotr Krzemień: „Wizerunek polskiego myśliwego na przestrzeni dziejów”
14.00 Uroczyste otwarcie Wystawy „Kultura Łowiecka”
15 00-17.40 Obrady (8 referatów) - prowadzi Marek Piotr Krzemień
17.40-19.00 Przerwa
19.00-21.00 Koncerty: Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ, Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej Trompes de Pologne, Opera myśliwska: „Heca albo polowanie na zająca”.

 

Sobota 11.06.2011 r.

10.00-12.40 Obrady (8 referatów) - prowadzi Andrzej Tomek
12.40-15.00 Przerwa
15.00-17.40 Obrady (8 referatów) - prowadzi Roman Dziedzic
17.40-18.30 Zwiedzanie Zamku
20.00 Tradycyjne ognisko myśliwskie w Puszczy Niepołomickiej

Niedziela 12.06.2011 r.

10.00-11.00 Msza św. Huberta
11.30-15.00 Obrady plenarne - prowadzi Marek Piotr Krzemień Wystąpienie Przewodniczącego Rady Naukowej Przyjęcie Uchwały Kongresu Zamknięcie Kongresu

 


Każdy uczestnik Kongresu będzie mógł brać udział we wszystkich wymienionych imprezach, otrzyma materiały kongresowe: publikację książkowa zawierającą referaty, katalog wystawy, inne publikacje, a także pamiątkowy medal oraz oznakę kongresową.
Wpisowe: wynosi 300 PLN
Wpłaty wpisowego należy dokonywać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie
30-427 Kraków, ul Żywiecka 12.
KONTO: Bank PeKaO S.A.
nr: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201
Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Informacja o hotelach:

 

Hotel Niepołomice, ul. Kościuszki 22,
32-005 Niepołomice tel.: (12) 2810144 ,
e-mail:recepcja@hotelniepolomice.pl

 

Hotel Novum, ul. Grunwaldzka 15H,
32-005 Niepołomice tel.: (12) 2798900,
e-mail:recepcja@hotelnovum.pl

 

Hotel Azalia, Szarów 343, 32-014 Brzezie
(ok. 6 km od Zamku). tel.: (12) 2841423
e-mail:kontakt@hotel-azalia.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać
pod telefonem Komitetu Organizacyjnego
tel. nr 665 179833


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego inż. Marek P. Krzemień
Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Roman Dziedzic


Organizatorzy:

  • Polski Związek Łowiecki
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
  • Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia
  • Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
  • Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Czas wykonania: 0.016 sekund