Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 4/2010 z dnia 12 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 4/2010
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 12 grudnia 2010 roku

w sprawie preliminarza wydatków na organizację
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego” Brzeg 2011

 

środki finansowe z Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie (w dyspozycji Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ)

1.

Materiały biurowe      

500,00 zł.

2.

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne          

500,00 zł.

3.

Odznaki konkursowe dla sygnalistów (korekta matrycy, wykonanie 400 szt.)   

 
4 000,00 zł.

4.

Puchary (Przewodniczącego ZG PZŁ i Prezesa KSM PZŁ)   

500,00 zł.

5.

Dyplomy (400 szt.)    

600,00 zł.

6.

Plakaty i afisze (projekt i druk 500 szt.)        

1 000,00 zł.

7.

Zaproszenia (projekt i druk 1000 szt.)           

1 000,00 zł.

8.

Honoraria jurorów (10 osób x 2 dni)

3 000,00 zł.

9.

Obsługa komputerowa (4 osoby x 3 dni i przygotowanie)    

2 000,00 zł.

10.

Zakwaterowanie i wyżywienie jurorów i obsługi komputerowej i organizatorów z ramienia zarządu KSM PZŁ (16 osób x 180 zł)            

 
2 900,00 zł.

11.

Delegacje – zwrot kosztów dojazdu jurorów i obsługi komputerowej (12 osób)        

2 000,00 zł.

12.

Projekt, budowa, aktualizacja strony internetowej konkursu. Obsługa i zamieszczanie wyników oraz relacji i zdjęć          

500,00 zł.

13.

Organizacja Mszy św. Hubertowskiej (dary sygnalistów myśliwskich)  

500,00 zł.

14.

Honoraria dla gwiazdy koncertu galowego    

3 000,00 zł.

15.

Koszty wynajęcia sal na przesłuchania konkursowe i koncert galowy           

1 000,00 zł.

16.

Koszty nagłośnienia dźwięku i oświetlenia   

1 000,00 zł.

17.

Dekoracje, transparenty, banery        

1 000,00 zł.

 

Razem:

25 000,00 zł.


Czas wykonania: 0.014 sekund