Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 1/2010 z dnia 12 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 1/2010
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 12 grudnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki członkowskiej na 2011 rok

 

  1. Uchwala się wysokość dobrowolnej składki indywidualnej na 2011 rok od członka Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w wysokości 20 zł.
  2. Składka zostanie przeznaczona na wspieranie finansowe wydawnictw muzyki myśliwskiej.
  3. Składka płatna jest na konto bankowe:

    Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
    PKO BP S.A. XV/O Warszawa, Nr rachunku: 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
    z dopiskiem „Składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za 2011 rok – imię i nazwisko oraz adres” lub u Skarbnika Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

  4. Składka członkowska płatna jest w terminie do 31.12.2011 roku.

Czas wykonania: 0.015 sekund