Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Cietrzewisko 2010

I PIKNIK ŁOWIECKO – LEŚNY W KOSZĘCINIE


WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE

Pomysł pikniku zrodził się dzięki zrozumieniu jak istotną rolę odgrywa edukacja ekologiczna. Dlatego propagując między innymi ochronę ginących gatunków i chcąc uwypuklić istotność problemu, odnosimy się już w nazwie do chronionego gatunku ptaka - cietrzewia, którego liczebność ciągle spada. Popularyzacja programu ochrony cietrzewia oraz promowanie aktywnego obcowania z naturą ma na celu uświadamianie uczestnikom jak chronić polską przyrodę oraz jak ratować cietrzewia poprzez pogadanki edukacyjne z leśnikami i myśliwymi. Ciekawostką jest, że cietrzew występował kiedyś w koszęcińskich lasach.

Piknik będzie możliwością obcowania z bracią leśną i myśliwską, jako przykład mocnej więzi ludzi, co może doprowadzić do budowania silnego społeczeństwa szanującego tradycję, zwyczaje oraz zasady współżycia z przyrodą.

Hasłem przewodnim w tym roku jest bezpieczny wypoczynek, ponieważ to w czasie wakacji jest najwięcej wypadków, w których uczestniczą dzieci i młodzież. Celem będzie również przedstawienie dzieciom i młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań, mających służyć ich bezpieczeństwu i przygotować do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami.

Ważnym zagadnieniem wydarzenia będzie chęć przypomnienia zwyczajów ludowych, jako element rozwijania szacunku do tradycji naszych ojców i dziadów. Z racji tego, obok pikniku, będzie miał miejsce Jarmark łowiecko-leśny, skupiający się na promocji i sprzedaży rękodzieła artystycznego oraz lokalnych artykułów spożywczych. Oprócz tego będzie okazja do wzięcia udziału w pokazach kulinarnych przygotowanych w oparciu o przyprawy i ekologiczne produkty pozyskiwane ze środowiska przyrodniczego. Ciekawostki kulinarne, budzące emocje konkursy przyrodnicze oraz zabawa przy muzyce w gronie rodzinnym będzie miała na celu zachęcić uczestników do kształtowania swoich zachowań i postaw uwzględniających troskę o środowisko.

Termin: 31 lipca 2010 roku

Miejsce: teren Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie /plener/

PROGRAM:

Oferta integracyjno - rozrywkowa:
rozpoczęcie pikniku – gry, zabawy
Coś dla najmłodszych – „Uśmiech od ucha do ucha”
koncert sygnalistów
„Bezpieczne wakacje” – krótka lekcja bezpieczeństwa w wodzie i w lesie
rozstrzygnięcie konkursów
koncert sygnalistów
Kapela Podwórkowa „Darz Bór”
Gawędy kulinarne
koncert sygnalistów
„Wyłączeni”
Wręczenie statuetek Złotego Cietrzewia
„Ości”
Gwiazda wieczoru – „Fabian & Tabor”
Pokaz sztucznych ogni
Zabawa taneczna muzyka lat 70’ 80’ 90


Przez cały dzień: Zawody drwali oraz pokaz sprzętu Husqvarna


Czas wykonania: 0.016 sekund