Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 1/2003
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 28 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia limitów uczestników z poszczególnych regionów na
IX Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „ O Róg Wojskiego” w 2004 roku


1. Na podstawie punktu VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich” Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ustala następujące limity uczestników indywidualnych z poszczególnych regionów na IX Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„ O Róg Wojskiego” w 2004 roku:


Lp.Wojewódzki Sejmik ŁowieckiL. czł. KSM %Ilość uczest.Limit uczest.Kl. AKl. BKl. CKl. D
1Dolnośląski82,583,353111-
2Kujawsko-pomorski3812,2615,9416853-
3Lubelski123,875,035221-
4Lubuski3210,3213,4213643-
5Łódzki113,554,615221-
6Małopolski30,971,261100-
7Mazowiecki72,262,943111-
8Opolski196,137,978431-
9Podkarpacki123,875,035221-
10Podlaski30,971,261100-
11Pomorski299,3512,1512642-
12Śląski196,137,978431-
13Świętokrzyski20,650,851100-
14Warmińsko-mazurski134,195,456321-
15Wielkopolski8427,0935,223516127-
16Zachodniopomorski185,817,558431-
Razem:310100,00130,00130624424-2. Przez region rozumie się teren wojewódzkiego sejmiku łowieckiego.

3. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych regionów na konkurs ogólnopolski jest ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkursu”. „Sprawozdanie z konkursu”, wraz z pełną listą wyników i arkuszami oceny konkursowej lub ich wersją elektroniczną w programie komputerowym, podpisane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego i członków jury przesyła organizator konkursu do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.

4. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji regionalnych i kwalifikowanie uczestników na konkurs ogólnopolski jest regionalny koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez wojewódzki sejmik łowiecki na wniosek Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

5. Odstępuje się od ustalenia na 2004 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla zespołów sygnalistów myśliwskich. Zespoły obowiązuje jedynie warunek określony w punkcie 3 niniejszej uchwały oraz złożenie imiennej listy członków zespołu zgodnej minimum w 50 % z listą członków zespołu na konkursie regionalnym.

6. Przejściowo, ze względu na nie ustalenie limitów dla zespołów, dopuszcza się zakwalifikowanie zespołu w regionie nie macierzystym.

7. Odstępuje się od ustalenia na 2004 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla solistów w klasie D. Dzieci do lat 12 obowiązuje jedynie warunek określony w punkcie 3 niniejszej uchwały.

8. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z regionu, w którym odbywa się konkurs ogólnopolski.

9. W regionie, w którym odbywa się więcej niż jeden konkurs, ostateczna kwalifikacja nastąpi po odbyciu się ostatniego w danym roku konkursu.


Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.083 sekund