Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikaty nr 1/2010
z dnia 25.01.2010 r. Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 1. Kalendarium konkursów.

  Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2010 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Złotoryi ukaże się w marcowym numerze Łowca Polskiego (3/2010). Ponadto kalendarium zamieszczone jest na portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Złotoryi. Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

 2. Składki członkowskie.

  Dziękujemy członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogą one planowane wydania publikacji muzycznych. W 2010 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:
  PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
  Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ  za 2010 rok – imię i nazwisko oraz adres.

 3. Internetowy serwis muzyki myśliwskiej.

  Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania w nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Adamem Migurskim (webmasterem naszej strony), e-mail: webmaster@mysliwska.pl

 4. II Ogólnopolskie Warsztaty Zespołów Sygnalistów Myśliwskich Garbicz 2010.

  W dniach 11–14 marca 2010 roku w Garbiczu k. Torzymia (województwo lubuskie) odbędą się II Ogólnopolskie Warsztaty Zespołów Sygnalistów Myśliwskich GARBICZ 2010. Organizatorem warsztatów muzycznych jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Przewidziane są wykłady z zakresu techniki gry, a więc poprawnego oddychania, zadęcia, frazowania i innych elementów muzycznego wykonawstwa. Dla chętnych przewidziane są zajęcia indywidualne, korygujące wszelkie błędy aparatu wykonawczego. Podczas warsztatów odbywać się będą również próby zespołów w zakresie bieżącego repertuaru oraz nauka nowych kompozycji, w tym utworu obowiązkowego na ogólnopolskim konkursie muzyki myśliwskiej. Prosimy również o propozycje dotyczące programu spotkania. Całkowity koszt wynosi 220,- zł od osoby (od kolacji 11.03.2010 do obiadu 14.03.2010 – trzy pełne doby). Prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do 20.02.2010 roku na adres mailowy: robertolejarz@o2.pl Wpłaty prosimy kierować, w terminie do 20.02.2010 roku, na konto komitetu organizacyjnego ogólnopolskich warsztatów: BS Krosno Odrzańskie o/Torzym 23 9656 0008 2060 0897 2000 0001 Organizatorzy: Robert Olejarz – tel. 068 34 14 763 lub 608 341 673, Krzysztof Kadlec – tel. 696 667 106

 5. V Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Strzelaniach Myśliwskich - Poznań 2010.

  Komisja Kultury Łowieckiej oraz Komisja Strzelecka ORŁ w Poznaniu, ZO PZŁ w Poznaniu oraz KSM PZŁ serdecznie zapraszają 23 maja 2010 roku o godz. 10.00 na Strzelnicę Myśliwską w Poznaniu-Antoninku, na VI Ogólnopolski Konkurs Strzelecki Sygnalistów Myśliwskich, a po nim na VI Otwarty Piknik Myśliwski. Organizatorzy zaplanowali 3 klasyfikacje konkursowe w strzelaniach myśliwskich - 50% konkurencji: krąg, oś i bażant:

  • indywidualną - dla klasy mistrzowskiej i członków klubów strzeleckich,
  • indywidualną - w klasie powszechnej – dla myśliwych i stażystów PZŁ,
  • drużynową - dla 3-osobowych drużyn zgłoszonych przez zespoły sygnalistów.

  Dla zwycięzców przewidziano okolicznościowe puchary, a w klasyfikacjach indywidualnych także nagrody. Warunkiem udziału w tych konkurencjach jest członkostwo lub staż w PZŁ, bądź przynależność do Klubu Strzeleckiego, a także stawienie się na strzelnicy z rogiem myśliwskim. W trakcie imprezy planujemy wspólne granie na rozpoczęciu oraz podczas finału. Koszt udziału zawodnika wynosi 30 zł. Każdy uczestnik strzelań zabezpiecza amunicję we własnym zakresie (2 paczki śrutu - nr 7½ i 9, istnieje możliwość zakupu amunicji na strzelnicy). Osoby towarzyszące mile widziane. Zgłoszenia udziału i wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie zawodów bezpośrednio przed konkursem. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Przy strzelnicy funkcjonuje hotel „LIZAWKA” (tel. 0-61.8780550 – p. Płonka).

 6. Członkostwo w KSM PZŁ.

  Zachęcamy kandydatów do składania deklaracji członkowskich do Klubu. Druki „Kart zgłoszenia” indywidualnych i zespołowych dostępne są u organizatorów konkursów i na stronie internetowej w dziale KSM PZŁ.

 7. Terminy zgłoszeń.

  Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed konkursem ogólnopolskim (zawsze do 30 kwietnia).

 8. Apel w sprawie konkursów w województwach świętokrzyskim i łódzkim.

  Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zwraca się z apelem do sygnalistów myśliwskich, działaczy łowieckich, animatorów kultury oraz środowisk średnich i akademickich szkół leśnych z terenu województw świętokrzyskiego i łódzkiego o podjęcie działań mających na celu zorganizowanie w tych województwach konkursów sygnalistów myśliwskich. Świętokrzyskie i Łódzkie są jedynymi województwami w Polsce, w których nie są zaplanowane konkursy sygnalistów myśliwskich w 2010 roku. W związku z tym, indywidualni reprezentanci tych województw nie mają możliwości zakwalifikowania się i wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim. We wszystkich pozostałych czternastu województwach tego typu konkursy odbywają się regularnie, a w niektórych nawet po dwa lub trzy w roku.

 9. Eliminacje solistów.

  Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursów regionalnych i konkursu ogólnopolskiego. W przypadku rezygnacji ze startu osoby zakwalifikowanej na konkurs ogólnopolski, decyzję o wyznaczeniu kolejnej z listy podejmuje organizator konkursu regionalnego. Wszystkie zgłoszenia i zmiany w terminie do 30 kwietnia 2010 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa dolnośląskiego.

 10. Sygnaliści myśliwscy z województwa dolnośląskiego.

  Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa dolnośląskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa dolnośląskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 30 kwietnia 2010 r. 

 11. Przygotowanie do festiwalu.

  Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Złotoryi następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz Przez Sudecka Krainę (dwa opracowania: na zespół rogów mieszanych lub zespół rogów jednorodnych)i Hejnał XV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.

 12. Konkurs na najlepsze wykonanie hejnału festiwalowego.

  W celu popularyzacji Hejnału XV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej ogłaszamy dodatkowy konkurs na najlepsze jego wykonanie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wśród zespołów startujących w XI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myśliwskiej. Zespoły, które zgłoszą udział w tym dodatkowym konkursie będą prezentowały hejnał festiwalowy jako czwarty (ostatni) utwór. Dla zwycięzcy konkursu organizatorzy przygotowali nagrodę specjalną.

 13. Cisza nocna.

  Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Złotoryi zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

 14. Apel do wszystkich uczestników konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich

  Spotkania nasze są bardzo radosnymi wydarzeniami w życiu każdego sygnalisty. Szlachetna rywalizacja między uczestnikami konkursów ma za zadanie podniesienie poziomu grania sygnałów i muzyki myśliwskiej, jednak nade wszystko propagowanie szeroko rozumianej kultury łowieckiej.
  Niestety zdarzają się przypadki zachowań, co prawda nielicznej, grupy uczestników imprez nie przynoszące nam chwały i tworzące niekorzystną opinię o wszystkich sygnalistach myśliwskich. Konieczność upominania koleżanek i kolegów o zachowanie ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania, zdarzające się również niezbędne interwencje gospodarzy i organów ścigania, nie świadczą o właściwym pojmowaniu kultury. Jako główna przyczynę tego typu zachowań upatrujemy nadużywanie napojów alkoholowych.
  Mając na celu podniesienie poziomu kultury zachowań apelujemy do wszystkich uczestników konkursów, a w szczególności do opiekunów grup młodzieży o baczne zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zachowania się podczas naszych spotkań, o kulturalne uczestnictwo we wszystkich, przewidzianych programem wydarzeniach konkursów i festiwali, o rezygnację z ponadplanowych, głośnych i zakłócających porządek publiczny biesiad.
  Dołóżmy starań, aby pozostawić po sobie w miejscowościach, gdzie odbywają się nasze spotkania, godną propagatorów kultury łowieckiej opinię. Niech spotkania sygnalistów pozostawią dla nas miłe wspomnienia z kulturalnych imprez Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

 

Zarząd i Komisja Etyki
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.041 sekund