Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Kandydaci na jurorów obradowali w Czempiniu

 

W dniach 27-29 listopada 2009 roku, w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkolenia dla kandydatów na jurorów muzyki myśliwskiej. W spotkaniu wzięli udział:

 • Władze Klubu Sygnalistów Myśliwskich
  • Maciej Strawa - Prezes
  • Krzysztof Kadlec - Przewodniczący Komisji Muzycznej
 • Kandydaci na jurorów:
  • Agnieszka Rybicka
  • Adam Migurski
  • Mariusz Podleśny
  • Bogusław Rup
  • Michał Wojtyła
 • Gospodarze:
  • Robert Kamieniarz
  • Henryk Mąka

Kandydaci, zanim zostaną jurorami, muszą spełnić szereg wymagań - między innymi wziąć udział w minimum czterech spotkaniach szkoleniowych, a także przygotować i wygłosić referat na temat muzyki myśliwskiej. Powyższe warunki zostały do tej pory spełnione przez trzech kandydatów - Agnieszę Rybicką, Adama Migurskiego oraz Mariusza Podleśnego.

Każdy z kandydatów wniósł duży wkład w rozwój sygnalistyki myśliwskiej w Polsce, wszyscy prowadzą lub prowadzili zespoły sygnalistów myśliwskich, z którymi sięgali po najwyższe laury regionalne i krajowe.

W ciągu całego cyklu szkoleń kandydaci szczegółowo przeanalizowali regulaminy konkursowe i kryteria ocen konkursowych. Przesłuchali wiele wykonań sygnałów myśliwskich w różnych klasach - zarówno solowych, jak i zespołowych - poddając je wnikliwej ocenie.

Bardzo cennym okazał się wykład kolegi Henryka Mąki dotyczący muzyki francuskiej granej na rogach w stroju D (Trompes de Chasse). Kandydaci mogli się zapoznać z różnymi technikami zadęcia oraz ogromnym bogactwem brzmienia.

Wyszkolenie nowych jurorów zapewni minimum trzyosobową obsadę jurorów nominowanych na konkursach regionalnych, co znacznie przyczyni się do poprawy ich jakości.

 


Od lewej: Krzysztof Kadlec, Michał Wojtyła, Agnieszka Rybicka, Maciej Strawa, Robert Kamieniarz, Adam Migurski, Mariusz Podleśny

Od lewej: Krzysztof Kadlec, Michał Wojtyła, Agnieszka Rybicka, Maciej Strawa, Adam Migurski, Mariusz Podleśny, Bogusław Rup


Czas wykonania: 0.015 sekund