Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikaty KSM 2/2009

Komunikaty nr 2/2009 z dnia 9.02.2009 r.
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 1. Kalendarium konkursów.

  Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2009 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Olsztynie ukaże się w kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2009). Ponadto kalendarium zamieszczone jest na portalu internetowym http://www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Olsztynie.
  Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

 2. Składki członkowskie.

  Dziękujemy wszystkim członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogą one planowane wydania publikacji muzycznych. W 2009 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:
  PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
  Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ  za 2009 rok – imię i nazwisko oraz adres.

 3. Internetowy serwis muzyki myśliwskiej.

  Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego http://www.muzyka.mysliwska.pl oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania w nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum.
  Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Adamem Migurskim (webmasterem naszej strony), e-mail: webmaster@mysliwska.pl

 4. Zmiany w regulaminach konkursów.

  Ostatnie zmiany w regulaminach konkursowych nastąpiły w grudniu 2007 roku. Pełny tekst „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” dostępny jest na stronie internetowej http://www.muzyka.mysliwska.pl

 5. Aktualizacja danych.

  Co pięć lat Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ przeprowadza aktualizację danych swoich członków. Jest ona niezbędna z powodu zmian adresów zamieszkania (koniecznych dla prawidłowej korespondencji oraz regionalizacji i związanych z nią limitów kwalifikowanych solistów na konkurs ogólnopolski), dłuższych wyjazdów zagranicznych czy śmierci. Po kilkunastu latach działalności Klubu konieczna jest weryfikacja członków naszej organizacji. W wielu przypadkach nasi sygnaliści są nieaktywni, nie przyjeżdżają na żadne konkursy, nie uczestniczą w walnych zebraniach, nie wiemy czy życzą sobie jeszcze otrzymywać pisma i zawiadomienia, nie wiemy nawet czy jeszcze żyją. Z tych powodów, tym członkom, którzy nie dopełnili jeszcze tych wymagań przypominamy o konieczności  wypełnienia i przesłania ANKIETY AKTUALIZUJACEJ DANE na adres sekretariatu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, 64-700 Czarnków, Goraj-Zamek. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl w dziale KSM PZŁ/pomoc techniczna.

 6. Członkostwo w KSM PZŁ.

  Zachęcamy kandydatów do składania deklaracji członkowskich do Klubu. Druki „Kart zgłoszenia” indywidualnych i zespołowych dostępne są u organizatorów konkursów i na stronie internetowej w dziale KSM PZŁ.

 7. Eliminacje solistów.

  Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursów regionalnych i konkursu ogólnopolskiego. W przypadku rezygnacji ze startu osoby zakwalifikowanej na konkurs ogólnopolski, decyzję o wyznaczeniu kolejnej z listy podejmuje organizator konkursu regionalnego. Wszystkie zgłoszenia i zmiany w terminie do 30 kwietnia 2009 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego.

 8. Terminy zgłoszeń.

  Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed konkursem ogólnopolskim (zawsze do 30 kwietnia).

 9. Apel w sprawie konkursów w województwach świętokrzyskim i podkarpackim.

  Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zwraca się z apelem do sygnalistów myśliwskich, działaczy łowieckich, animatorów kultury oraz środowisk średnich i akademickich szkół leśnych z terenu województw świętokrzyskiego i podkarpackiego o podjęcie działań mających na celu zorganizowanie w tych województwach konkursów sygnalistów myśliwskich. Świętokrzyskie i Podkarpackie są jedynymi województwami w Polsce, w których nie są organizowane konkursy sygnalistów myśliwskich w 2009 roku. W związku z tym, indywidualni reprezentanci tych województw nie mają możliwości zakwalifikowania się i wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim. We wszystkich pozostałych czternastu województwach tego typu konkursy odbywają się regularnie, a w niektórych nawet po dwa, trzy lub cztery w roku. W województwie pomorskim w tym roku zostaną zorganizowane aż cztery takie konkursy.

 10. Przygotowanie do festiwalu.

  Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Olsztynie następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz O broni i Hejnał XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.

 11. Sygnaliści myśliwscy z województwa warmińsko-mazurskiego.

  Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa warmińsko-mazurskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa warmińsko-mazurskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 

 12. Cisza nocna.

  Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Olsztynie zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

 

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.074 sekund