Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 2/2008

Uchwała nr 2/2008
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 13 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia limitów uczestników z poszczególnych regionów na
XV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2010 roku

 1. Na podstawie punktu VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich” Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ustala następujące limity uczestników indywidualnych z poszczególnych regionów na XV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2010 roku:

  Lp.

  Województwo

  Liczba czł. KSM PZŁ

  %

  Ilość uczest.

  Limit uczest.

  Kl. A

  Kl. B

  Kl. C

  Kl. D

  1

  Dolnośląskie

  28

  5,05

  6,57

  7

  3

  2

  2

   

  2

  Kujawsko-pomorskie

  40

  7,22

  9,39

  9

  4

  3

  2

   

  3

  Lubelskie

  18

  3,25

  4,22

  4

  2

  1

  1

   

  4

  Lubuskie

  45

  8,12

  10,56

  11

  5

  4

  2

   

  5

  Łódzkie

  12

  2,17

  2,82

  3

  1

  1

  1

   

  6

  Małopolskie

  6

  1,08

  1,41

  2

  1

  1

  0

   

  7

  Mazowieckie

  31

  5,60

  7,27

  7

  4

  2

  1

   

  8

  Opolskie

  48

  8,66

  11,26

  11

  6

  3

  2

   

  9

  Podkarpackie

  30

  5,42

  7,04

  7

  3

  2

  2

   

  10

  Podlaskie

  8

  1,44

  1,88

  2

  1

  1

  0

   

  11

  Pomorskie

  54

  9,75

  12,67

  13

  6

  4

  3

   

  12

  Śląskie

  29

  5,23

  6,81

  7

  3

  2

  2

   

  13

  Świętokrzyskie

  4

  0,72

  0,94

  1

  1

  0

  0

   

  14

  Warmińsko-mazurskie

  23

  4,15

  5,40

  5

  2

  2

  1

   

  15

  Wielkopolskie

  143

  25,81

  33,56

  33

  17

  10

  6

   

  16

  Zachodniopomorskie

  35

  6,32

  8,21

  8

  4

  2

  2

   

   

  Razem:

  554

  100,00

  130,00

  130

  63

  40

  27

   

   

 2. Ponadto ustala się dodatkowe limity uczestników indywidualnych na XV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2010 roku:
  • Dotychczasowi indywidualni mistrzowie Polski (laureaci 1 miejsca w klasie A w konkursie ogólnopolskim), począwszy od 1996 roku.
  • Laureaci 1 miejsca w klasie B i C, w konkursie ogólnopolskim w minionym roku.
  • Sygnaliści w wieku 13 lat, którzy w 2009 roku występowali w klasie D.
 3. Przez region rozumie się teren województwa.
 4. Przez miejsce zamieszkania rozumie się miejsce zameldowania na pobyt stały w dniu konkursu.
 5. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych regionów na konkurs ogólnopolski jest ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkursu”. „Sprawozdanie z konkursu”, wraz z pełną listą wyników lub ich wersją elektroniczną w programie komputerowym, podpisane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego i członków jury przesyła organizator konkursu do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.
 6. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji regionalnych i kwalifikowanie uczestników na konkurs ogólnopolski jest regionalny koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
 7. Odstępuje się od ustalenia na 2010 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla zespołów sygnalistów myśliwskich.
 8. Odstępuje się od ustalenia na 2010 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla solistów w klasie D.
 9. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z regionu, w którym odbywa się konkurs ogólnopolski.

 

Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.015 sekund