Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM nr 2/2008
Zn. spr. Z1-2/08
Warszawa, dnia 27 lutego 2008 r.

Członkowie Klubu Sygnalistów Myśliwskich
Polskiego Związku Łowieckiego - wszyscy

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje: Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Regionalnej na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie k. Kępic, w piątek 6.06.2008 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 15.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy walnego zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej.
 5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie protokołu.
 6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.
 10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2008 r. do 31.05.2008 r.
 11. Zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu oraz sporządzenie listy przez Komisję Wyborczo – Skrutacyjną.
 12. Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów na członka Zarządu Klubu.
 13. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2009 rok.
 14. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
 15. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
 16. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
 17. Wolne głosy.
 18. Zakończenie walnego zebrania.
Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz bór!

Sekretarz Klubu
mgr inż. Agnieszka Wytykowska
Prezes Klubu
dr inż. Maciej Strawa

Czas wykonania: 0.070 sekund