Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Warszawa, dnia 3 stycznia 2007 r.

Zn. spr. Z1-2/07

 

 

 

 

 

 

Członkowie Klubu Sygnalistów Myśliwskich

Polskiego Związku Łowieckiego - wszyscy

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje:

Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ , które odbędzie się w sali widowiskowej masztalerni na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju k. Czarnkowa, w piątek 8.06.2007 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 15.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy walnego zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie protokołu.
 6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.
 10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2007 r. do 31.05.2007 r.
 11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2008 rok.
 12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
 13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
 14. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

 

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz bór!

 

 

 

Prezes Klubu

 

mgr inż. Maciej Strawa

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 • Zarząd Główny PZŁ, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
 • Zarząd Okręgowy PZŁ, 64-920 Piła, al. Powstańców Wlkp. 190

 

 

 Czas wykonania: 0.014 sekund