Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 2/20031. Zmiana terminu konkursu w Bytowie.
Organizatorzy V Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na Zamku w Bytowie zmienili pierwotnie podany termin (30-31.05.2003 r.) imprezy na trzeci tydzień września,
czyli na 20-21.09.2003 r.
Zgłoszenia i informacje na adres: Miejski Dom Kultury, 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 10,
tel. (059) 822 25 44

2. I Ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów sygnalistów myśliwskich.
Po raz pierwszy spotkają się organizatorzy konkursów sygnalistów myśliwskich z całej Polski. Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, w dniach 29-30 marca 2003 roku. Oprócz organizatorów odbywających się już konkursów i festiwali oczekiwany jest udział przedstawicieli planowanych tego typu imprez w województwach: mazowieckim, małopolskim, łódzkim i świętokrzyskim.

Konferencja będzie poprzedzona zebraniami zarządu klubu, komisji muzycznej i kolegium jurorów oraz seminarium dla jurorów i kandydatów na jurorów, które odbędą się w dniach 28-29.03.2003 r. Zarząd klubu zaprasza do udziału wszystkich członków komisji muzycznej, kolegium jurorów, kandydatów na jurorów oraz organizatorów konkursów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem klubu. Wymagane jest potwierdzenie udziału na adres sekretariatu klubu – do 23.03.2003 r.
W załączeniu program.


Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁZał.


Porządek zebrania Zarządu, Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów oraz seminarium szkoleniowego dla jurorów i kandydatów na jurorów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Tuchola, 28-30 marca 2003 roku


Piątek, 28.03.2003 r.

11.00 – zebranie Komisji Muzycznej
1. Otwarcie zebrania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu kompozytorskiego na „Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ”.
3. Przyjęcie „Hejnału Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Pszczynie”.
4. Ogłoszenie konkursu kompozytorskiego na sygnał myśliwski „Bóbr lub piżmak na rozkładzie”.
5. Sprawy różne i zakończenie zebrania.
13.00 – otwarcie Izby Tradycji Łowieckich przy ZSLiA w Tucholi
14.00 – obiad
15.00 – zebranie Zarządu Klubu i Kolegium Jurorów
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z XIV zebrania zarządu w dniu 22.02.2003 r.
3. Uchwalenie wysokości dobrowolnej składki członkowskiej w 2003 roku.
4. Omówienie projektu i przyjęcie uchwały Zarządu Klubu w sprawie limitów uczestników z poszczególnych regionów na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”.
5. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
6. Sprawy bieżące i zakończenie zebrania.
19.00 – kolacja
20.00 – seminarium szkoleniowe dla jurorów i kandydatów na jurorów
1. Rozpoczęcie seminarium szkoleniowego.
2. Omówienie zasad i kryteriów oceny konkursowej sygnałów myśliwskich.
3. Ocena i analiza konkursowa 30 sygnałów myśliwskich (jednogłosowych i wielogłosowych).

Sobota, 29.03.2003 r.
8.00 – śniadanie
9.00 – seminarium szkoleniowe dla jurorów i kandydatów na jurorów cd.
4. Omówienie zasad i kryteriów oceny konkursowej sygnałów myśliwskich.
5. Ocena i analiza konkursowa 30 sygnałów myśliwskich (jednogłosowych i wielogłosowych).
6. Wykład kol. Krzysztofa Kadleca: Polska muzyka łowiecka - Od „Chóru strzelców” Artura Śliwińskiego do „Pobudki spalskiej”.
7. Próba muzyczna uczestników seminarium.


Porządek I Ogólnopolskiej Konferencji Organizatorów Konkursów Sygnalistów Myśliwskich

Tuchola, 28-30 marca 2003 roku


Sobota, 29.03.2003 r.

13.00 – obiad
14.00 – ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów
1. Informacja o Klubie Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i jego działalności.
Informacja o jurorach i kandydatach na jurorów.
Omówienie wymagań kwalifikacyjnych dla jurorów i kandydatów na jurorów sygnalistyki myśliwskiej.
Kalendarium konkursów i festiwali sygnalistyki i muzyki myśliwskiej w 2003 r.
Prezentacja muzyczna „Hejnału Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ” i „Hejnału Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Pszczyna 2003”.
2. Informacja o portalu internetowym: www.muzyka.mysliwska.pl
3. Analiza „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz dyskusja i ewentualne propozycje kolejnych zmian.
4. Omówienie uchwały Zarządu Klubu w sprawie limitów uczestników z poszczególnych regionów na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”.
5. Wykład kol. Piotra Grzywacza na temat historii rogu myśliwskiego: „Dźwięki zabytkowych rogów myśliwskich” oraz zwiedzanie szkolnej Izby Tradycji Łowieckich.
19.00 – kolacja
20.00 – ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów cd.
6. Wykład kol. Macieja Strawy nt. zastosowania sygnałów myśliwskich.
7. Omówienie warunków i zasad organizacji konkursów, przeglądów i festiwali.

Niedziela, 30.03.2003 r.
(7.00 – msza św.)
8.00 – śniadanie
9.00 – ogólnopolska konferencja organizatorów konkursów cd.
1. Pokaz oceny konkursowej sygnalistów myśliwskich.
2. Krótkie informacje organizatorów o poszczególnych regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich (max 15 min. na jeden konkurs).
3. Omówienie przygotowań i programu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej - Pszczyna 2003.
4. Dyskusja.
5. Podsumowanie i zakończenie konferencji.
14.00 – obiad i pożegnanie uczestnikówCzas wykonania: 0.016 sekund