Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikaty Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 1. Załączamy kalendarium konkursów, przeglądów i festiwali sygnalistów myśliwskich w 2002 roku (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ).
  Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

 2. W kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2002) ukaże się ww. kalendarium, ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Wałbrzychu oraz krótka wzmianka o zebraniu organów Klubu w Tucholi (w wydarzeniach PZŁ za miesiąc luty).

 3. Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Wałbrzychu następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie i Marsz św. Huberta.

 4. W I Konkursie Sygnalistów Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej " O Róg Kryształowy", odbywającym się w ramach festiwalu muzyki myśliwskiej w Wałbrzychu, ze względów organizacyjnych mogą wziąć udział - w tym roku - tylko soliści i zespoły pochodzące z województwa dolnośląskiego (okręgi łowieckie - wałbrzyski, wrocławski, jeleniogórski i legnicki). Występ konkursowy będzie jeden, natomiast prowadzone będą dwie klasyfikacje: ogólnopolska i dolnośląska (w tej samej klasie). Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z regionu sudeckiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogu myśliwskim.

 5. W dniach 15-17 lutego 2002 roku w Tucholi odbyło się doroczne zebranie Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów KSM PZŁ.
  Podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu na Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o nadsyłanie swoich kompozycji muzycznych w terminie do końca roku kalendarzowego na adres sekretariatu Klubu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku 2003 roku.
  Podczas zebrania wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej. Polegają one głównie na umożliwieniu w konkursie grania na rogach myśliwskich wentylowych w stroju muzycznym B oraz w klasie "Salon Hubertowski" - także na instrumentach nie myśliwskich.
  Podczas tucholskiego zebrania rozpoczęto także cykl szkolenia siedmiu kandydatów na jurorów sygnalistyki myśliwskiej, które zakończy się w 2003 roku.

 6. Dziękujemy wszystkim członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogły one wydanie przez Łowiec Polski w 2001 roku zeszytu pt. "Sygnały myśliwskie". Wydawnictwo to zawierające nuty obowiązujących sygnałów myśliwskich, zostanie wkrótce przesłane pocztą do tych członków, którzy zapłacili składki za 2001 rok.
  W 2002 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki przeznaczone będą na dofinansowanie publikacji materiałów z międzynarodowego sympozjum nt. muzyki myśliwskiej, które odbyło się w 2000 roku w Pszczynie (publikacja w przygotowaniu do druku). Każdy członek, który zapłaci składkę otrzyma tę publikację. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:
  PKO BP S.A. XV O/W-wa 18-10201156-123110215
  Adres: Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny
  00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich za 2002 rok - imię i nazwisko. Członkom Klubu załączamy standardowy druk wpłaty/przelewu (prosimy dopisać imię i nazwisko).
  Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zapłacenia składek za 2001 rok ( z odpowiednią adnotacją na druku wpłaty lub przelewu).

 7. Członków Klubu, którzy nie wypełnili jeszcze "Karty aktualizującej dane członka KSM PZŁ" prosimy o jak najszybsze spełnienie tego wymagania, zgodnie z pismem zn. spr. Z1-21/01 z dn. 06.08.2001 roku i przesłanie jej na adres sekretariatu Klubu:
  Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
  64-700 Czarnków, Goraj - Zamek
  Wymaganie dotyczy wszystkich, którzy zostali przyjęci jako członkowie Klubu do końca 2000 roku.

 8. Informujemy o organizacji kolejnego wakacyjnego kursu gry na rogu myśliwskim pn. "Letnia Agroturystyczna Akademia Wojskiego". Na siedmiodniowe wakacje w kwaterach agroturystycznych Borów Tucholskich w połączeniu z nauką gry na rogach myśliwskich zaprasza Kolega Piotr Grzywacz. Terminy: 15-21 lipca (Śliwice k.Tucholi), 12-18 sierpnia (Śliwice k.Tucholi). Koszt kursu (noclegi, wyżywienie, szkolenie) wynosi 500 zł. Kontakt: Piotr Grzywacz, 89-500 Tuchola, Al. LOP 5/34, tel.(052) 3345799, kom. 0604 583749, e-mail: plesstuchola@poczta.onet.pl

 9. Informujemy o powstaniu portalu internetowego pod nazwą www.muzyka.mysliwska.pl Portal powstał pod patronatem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zgodnie z naszą ideą zawierać będzie wszystkie informacje z zakresu szeroko pojętej muzyki myśliwskiej, w tym o Klubie, konkursie "O Róg Wojskiego" i innych konkursach, zespołach itp. Strona internetowa będzie dostępna od początku kwietnia i dalej rozbudowywana. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia portalu internetowego oraz współuczestniczenia w jego tworzeniu. Natomiast zespoły sygnalistów myśliwskich i komitety organizacyjne konkursów otrzymają wkrótce szczegółowe propozycje współpracy. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Łukaszem Prendke (odpowiedzialnym za prowadzenie portalu) na adres: 61-297 Poznań, Oś. Lecha 90/3, tel. kom. 0600 881 843, e-mail: arstan@mysliwska.pl

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Czas wykonania: 0.015 sekund