Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Walne zebranie


Warszawa, dnia 24 stycznia 2003 r. Zn. spr. Z1-2/03


Członkowie Klubu Sygnalistów Myśliwskich
Polskiego Związku ŁowieckiegoZarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje:
Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w Hotelu „Włókniarz” w Szczyrku, w piątek 13.06.2003 r. o godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego Walnego Zebrania i jego zatwierdzenie.
6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.06.2002 r. do 31.05.2003 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.06.2002 r. do 31.05.2003 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium organom Klubu.
10. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2004 rok.
11. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2004 rok.
12. Przyjęcie zmian w Regulaminie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
13. Przyjęcie zmian w Regulaminie Regionalnych i Ogólnopolskich Konkursów Sygnalistów Myśliwskich.
14. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania.
15. Wolne głosy.
16. Zakończenie Walnego Zebrania.


Obecność wszystkich członków obowiązkowa.


Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Prezes Klubu
mgr inż. Maciej StrawaDo wiadomości:

1. Zarząd Główny PZŁ, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
2. Zarząd Okręgowy PZŁ, 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5Czas wykonania: 0.016 sekund