Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 1/2003


Komunikaty nr 1/2003
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


1. Kalendarium konkursów.
Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2003 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Pszczynie ukaże się w kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2003). Ponadto na bieżąco, w miarę zgłaszania konkursów, uzupełniane jest kalendarium na portalu internetowym http://www.muzyka.mysliwska.pl, tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Pszczynie.
Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej.
Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane będą w kalendarium.

2. Konkurs na Hejnał Klubu.
Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ogłosił konkurs kompozytorski na „Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ”. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów zapisu nutowego hejnału oraz jego nagrania na taśmie magnetofonowej lub płycie kompaktowej. Hejnał powinien być skomponowany na naturalny róg myśliwski w stroju B. Wskazane są również kompozycje w wersji na kilka instrumentów, np. na trzy małe i dwa duże rogi myśliwskie. Całkowity czas trwania hejnału nie powinien przekraczać 60 sekund. Termin składania prac upływa z końcem lutego 2003 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ do 31 marca 2003 roku. Prace należy dostarczyć na adres sekretariatu klubu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, 64-700 Czarnków, Goraj – Zamek, z dopiskiem „Hejnał”. Prace powinny być opatrzone godłem i zawierać kopertę z godłem, imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem autora. Pełny tekst regulaminu opublikowano w „Łowcu Polskim” nr 11/2002 i na stronie internetowej http://www.muzyka.mysliwska.pl Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i prosimy o jego rozpropagowanie w swoim środowisku.

3. Przygotowanie do festiwalu.
Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Pszczynie następujące utwory: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie i Marsz św. Huberta.

4. O Róg Księcia Pszczyńskiego.
W VII Śląskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „ O Róg Księcia Pszczyńskiego”, odbywającym się w ramach festiwalu muzyki myśliwskiej w Pszczynie, ze względów organizacyjnych mogą wziąć udział - w tym roku - tylko soliści i zespoły pochodzące z województwa śląskiego (okręgi łowieckie – bielski, częstochowski i śląski). Występ konkursowy będzie jeden, natomiast prowadzone będą dwie klasyfikacje: ogólnopolska i śląska (w tej samej klasie). Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z regionu śląskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogu myśliwskim.

5. Składki członkowskie
Dziękujemy wszystkim członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogą one planowane wydanie przez Łowiec Polski publikacji materiałów z międzynarodowego sympozjum nt. muzyki myśliwskiej, które odbyło się w 2000 roku w Pszczynie (publikacja w przygotowaniu do druku). Każdy członek, który zapłacił składkę otrzyma tę publikację.
W 2003 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona.
Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:

PKO BP S.A. XV O/W-wa 18 10201156 123110215
Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35

z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich za 2003 rok – imię i nazwisko.
Członkom Klubu załączamy standardowy druk wpłaty/przelewu (prosimy dopisać imię i nazwisko).

6. Letnia Akademia Wojskiego.
Termin: 30 czerwca do 6 lipca 2003 r.
Informujemy o organizacji kolejnego wakacyjnego kursu gry na rogu myśliwskim pn. „Letnia Agroturystyczna Akademia Wojskiego”. Na siedmiodniowe wakacje w kwaterach agroturystycznych Borów Tucholskich w połączeniu z nauką gry na rogach myśliwskich zaprasza Kolega Piotr Grzywacz. Koszt kursu (noclegi, wyżywienie, szkolenie) wynosi 500 zł. Kontakt: Piotr Grzywacz, 89-500 Tuchola, Al. LOP 5/34, tel.(052) 3345799, kom. 0604 583749, e-mail: plesstuchola@poczta.onet.pl

7. Portal internetowy.
Informujemy, że z dużym sukcesem działa nasz portal internetowy pod nazwą http://www.muzyka.mysliwska.pl Portal powstał pod patronatem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zgodnie z naszą ideą zawiera wszystkie informacje z zakresu szeroko pojętej muzyki myśliwskiej, w tym o Klubie, konkursie „O Róg Wojskiego” i innych konkursach, zespołach, nutach, nagraniach itp. Strona internetowa jest dostępna od początku kwietnia 2002 roku i ciągle rozbudowywana. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia portalu internetowego oraz współuczestniczenia w jego tworzeniu, a także zamieszczania na nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Łukaszem Prendke (odpowiedzialnym za prowadzenie portalu) na adres: 61-297 Poznań, Os. Lecha 90/3,
tel. kom. 0600 881 843, e-mail: arstan@mysliwska.pl

8. Zmiany w regulaminach konkursów.
Zarząd Klubu na swoim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2002 roku wprowadził następujące zmiany w regulaminach konkursów:

Zmiany w „Regulaminie ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich”

1. W punkcie I.6 dodaje się zdanie: Nakrycie głowy jest obowiązkowe.
2. Skreśla się punkt II.3
3. W punkcie IV trzecie zdanie przyjmuje brzmienie: W jego skład wchodzi minimum trzech jurorów, w tym co najmniej jeden juror nominowany z Kolegium Jurorów KSM PZŁ, jako przewodniczący Jury. Od roku 2004 w skład Jury wchodzić będzie co najmniej dwóch jurorów nominowanych.
4. W punkcie IV dodaje się zdanie: W celu uniknięcia miejsc ex aequo, przy tej samej ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez uczestników konkursu, wprowadza się zasadę uszeregowania zajętych miejsc na podstawie punktów przyznanych za poszczególne kryteria konkursowe w następującej kolejności: a/zgodność wykonania z zapisem nutowym, b/technika zadęcia, brzmienie dźwięków, c/wykonanie artystyczne, d/wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy.
5. Dodaje się punkt VI pod nazwą: Eliminacje. Na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” obowiązują eliminacje. Uczestnicy konkursu ogólnopolskiego wyłaniani są na konkursach regionalnych. Na terenie każdego wojewódzkiego sejmiku łowieckiego odbywa się konkurs regionalny, który kwalifikuje uczestników ze swojego regionu na konkurs ogólnopolski w następnym roku. Obowiązuje ścisła regionalizacja zależna od miejsca zamieszkania sygnalisty-solisty i miejsca siedziby zespołu. Uczestnicy z macierzystego regionu klasyfikowani są w klasyfikacji ogólnej i konkursowej, natomiast uczestnicy spoza regionu tylko w klasyfikacji ogólnej. Zasada eliminacji obowiązuje od 2003 roku i kwalifikuje na konkurs ogólnopolski w 2004 roku. Uczestnik zakwalifikowany do konkursu ogólnopolskiego występuje w nim w tej samej klasie co na konkursie regionalnym w roku poprzednim. Liczba uczestników zakwalifikowanych na konkursie regionalnym do konkursu ogólnopolskiego jest proporcjonalna do liczby sygnalistów myśliwskich w regionie i zależy od liczby członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w danym regionie. Zarząd KSM PZŁ co roku przed rozpoczęciem konkursów określi w formie uchwały limity uczestników z poszczególnych regionów na konkurs ogólnopolski.

Zmiany w „Regulaminie konkursu muzyki myśliwskiej”

1. W punkcie 3 dodaje się zdanie: Partytury powinny być oprawione i przygotowane w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdego z jurorów.


Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.016 sekund