Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała KSM nr 2/2006

Uchwała nr 2/2006
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 12 lutego 2006 roku
 

w sprawie ustalenia limitów uczestników z poszczególnych regionów na

XII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2007 roku

 

 1. Na podstawie punktu VI „Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich” Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ustala następujące limity uczestników indywidualnych z poszczególnych regionów na XII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2007 roku:

  Lp.

  Województwo

  Liczba czł. KSM PZŁ

  %

  Ilość uczest.

  Limit uczest.

  Kl. A

  Kl. B

  Kl. C

  Kl. D

  1

  Dolnośląskie

  11

  2,59

  3,36

  3

  1

  1

  1

   

  2

  Kujawsko-pomorskie

  40

  9,41

  12,24

  12

  6

  4

  2

   

  3

  Lubelskie

  16

  3,76

  4,89

  5

  2

  2

  1

   

  4

  Lubuskie

  45

  10,59

  13,76

  14

  7

  4

  3

   

  5

  Łódzkie

  11

  2,59

  3,36

  3

  1

  1

  1

   

  6

  Małopolskie

  5

  1,18

  1,53

  2

  1

  1

  0

   

  7

  Mazowieckie

  23

  5,41

  7,04

  7

  3

  2

  2

   

  8

  Opolskie

  29

  6,82

  8,87

  9

  4

  3

  2

   

  9

  Podkarpackie

  20

  4,71

  6,12

  6

  3

  2

  1

   

  10

  Podlaskie

  5

  1,18

  1,53

  2

  1

  1

  0

   

  11

  Pomorskie

  40

  9,41

  12,24

  12

  6

  4

  2

   

  12

  Śląskie

  23

  5,41

  7,04

  7

  3

  2

  2

   

  13

  Świętokrzyskie

  5

  1,18

  1,53

  2

  1

  1

  0

   

  14

  Warmińsko-mazurskie

  18

  4,24

  5,51

  5

  2

  2

  1

   

  15

  Wielkopolskie

  112

  26,35

  34,26

  34

  17

  11

  6

   

  16

  Zachodniopomorskie

  22

  5,18

  6,73

  7

  3

  2

  2

   

   

  Razem:

  425

  100,00

  130,00

  130

  61

  43

  26

   

 2. Ponadto ustala się dodatkowe limity uczestników indywidualnych na XII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2007 roku:
  • Dotychczasowi indywidualni mistrzowie Polski (laureaci 1 miejsca w klasie A w konkursie ogólnopolskim), począwszy od 1996 roku.
  • Laureaci 1 miejsca w klasie B i C, w konkursie ogólnopolskim w minionym roku.
  • Sygnaliści w wieku 13 lat, którzy w ubiegłym roku występowali w klasie D.
 3. Przez region rozumie się teren województwa.
 4. Przez miejsce zamieszkania rozumie się miejsce zameldowania na pobyt stały w dniu konkursu.
 5. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych regionów na konkurs ogólnopolski jest ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkursu”. „Sprawozdanie z konkursu”, wraz z pełną listą wyników i arkuszami oceny konkursowej lub ich wersją elektroniczną w programie komputerowym, podpisane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego i członków jury przesyła organizator konkursu do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.
 6. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji regionalnych i kwalifikowanie uczestników na konkurs ogólnopolski jest regionalny koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
 7. Odstępuje się od ustalenia na 2007 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla zespołów sygnalistów myśliwskich.
 8. Odstępuje się od ustalenia na 2007 rok limitów uczestników konkursu ogólnopolskiego dla solistów w klasie D.
 9. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z regionu, w którym odbywa się konkurs ogólnopolski.

 

 
Prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ


Czas wykonania: 0.107 sekund