Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Regulamin Konkursów Trębaczy Myśliwskich Czesko-Morawskiego Związku MyśliwskiegoSOUTĚŽNÍ ŘÁD ČMMJ PRO MYSLIVECKÉ TRUBAČE

l. Soutěže se pořádají pro hráče na lovecké hudební nástroje:
parforsní rohy, invenční rohy, lesnice, borlice, lesní rohy, případně další lovecké rohy.

2. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo hraje na lovecký hudební nástroj.

3. Soutěže se pořádají národní a mezinárodní, v ladění B, eventuelně v ladění Es pro:

a) soubory - tři a více trubačů
b) sólisty - jeden nebo dva trubači

4. Každý soutěžící soubor musí vyslat do soutěže sólistů nejméně jednoho svého člena.

5. Při soutěžním vystoupení nesmí být použito strojiva. Zpěv a používání techniky „krytí“ jsou vítány.

6. O výsledcích rozhoduje tříčlenná porota včele s předsedou, která hodnotí:

a) přesnost interpretace dle předložené úpravy ( rytmus, jiné noty ) 1-5 bodů
b) ladění 1-5 bodů
c) tónovou kulturu a přednes 1-5 bodů
d) celkový dojem 1-3 body

7. Ceny a podmínky pro jejich udělení určují pořadatelé soutěže.

8. Pořadatel určí povinné skladby a určí jejich přesnou úpravu (znění hlasů) nebo rozhodne, že soutěžící si musí sami upravit pořadatelem určené jednohlasy povinných skladeb. Povinný jednohlas pak musí celý v nezměněné podobě v některém hlasu nebo hlasech předložené úpravy odeznít.

9. Soutěžící zašlou pořadateli trojmo do stanoveného termínu partituru volných skladeb, příp. partitury úprav povinných skladeb.

10. Pořadatel stanoví výši soutěžního poplatku a má pravomoc změnit počet hraných skladeb.

11. Pořadí soutěžících bude vylosováno pořadatelem po uzavření přihlášek na soutěž. Soutěžící se mohou o vylosovaném pořadí informovat u pořadatele a bude vyvěšeno na informační tabuli v místě konání soutěže.

Slovní výklad soutěžnímu řádu.

Soutěžící hrají povinné skladby v předepsané úpravě. Celková doba vystoupení souboru nesmí přesáhnout 5 minut, celková doba vystoupení sólisty nesmí přesáhnout 3 minuty. Každý soubor je povinen vyslat alespoň 1 člena do soutěže sólistů. Vystoupením sólisty se rozumí vystoupení jednoho nebo 2 hráčů. Soubor je oprávněn vyslat do soutěže sólistů neomezený počet hráčů. Sólisté nemusí být členy soutěžícího souboru. Veškeré soutěžní skladby musí být hrány zpaměti. Soutěžící soubory i sólisté předají pořadateli partituru volné skladby v trojím vyhotovení. K soutěžnímu vystoupení budou účastníci vyzváni předsedou poroty.
Povinností soutěžících je sledovat výzvu a včas nastoupit. Před vlastním vystoupením si mohou účastníci soutěže krátce zahrát za účelem naladění. Jednotlivé skladby se hrají po výzvě předsedy poroty. Nejprve se koná soutěž souborů a poté soutěž sólistů. Každý účastník obdrží hodnotitelský list porotců a výsledkovou listinu.
Dne 31.3.2005 předseda klubu ing.Vladimír Sekera

http://www.cmmj.cz/
Klub mysliveckých trubačů při Českomoravské myslivecké jednotě
a LČR s. p. Hradec Králové

Der Tschechisch-mährischer Jagdverein lädt Sie in der Zusammenarbeit mit dem Jagdhornbläserclub und mit dem staatlichen Betrieb „Wälder der Tschechischen Republik“ Hradec Králové

Vás srdečně zvou na zum 12. Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů v České republice dne 10.června 2006 na Kladské u Mariánských Lázní.
Zum 12.Internationalen Jagdhornbläserwettbewerb
im Kladská Areal des Schlosses in Bad Königswart am 10.June 2006

Program: Sobota 10. června 2006 Programm: Samstag, den 10.Juni 2006

08:00 – 09:00 Registrace účastníků Kladská
Registrierung der Teilnehmer im Jagdschlosschen Kladská
09:15 – 16:00 Soutěže souborů a jednotlivců. Exteriér Kladská.
Wettbewerb der Gruppen und Solisten
17:00 Hubertská mše v kostele „Nanebevzetí Panny Marie“ v Mariánských Lázních Hubertusmesse
18:30 Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen, exteriér Kladská.
Bekanntgabe der Ergebnisse und die Überreichung der Preise


Propozice soutěže, přihláška do soutěže včetně notového materiálu jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.cmmj.cz/
Ausschreibung des Wettbewerbes, Anmeldung zum Wettbewerb und Pflichtstücke stehen auf den Internetseiten unter http://www.cmmj.cz/, dann „KLUBY“, dann „Klub mysliveckých trubačů ČMMJ“ , zur Verfügung.

Soutěžní poplatek: 150,- Kč za člena souboru pro každou kategorii ( např.5členů kateg.B x 150,- Kč = 750,-Kč, 4členové kat.Es x 150,- = 600,-Kč)
Das Nenngeld: Gruppenmitglied 150,-Kč für jede Kategorie 150,- Kč za každé vystoupení jednoho sólisty v každé kategorii.
Jeder Solist 150Kč für jede Kategorie / zu überweisen.

Poplatky prosíme uhradit do 10.5. 2006 na účet: Das Nenngeld ist, bis spätestens 10.05.2006 auf das Konto Česká spořitelna č.ú. 000000 - 1563995173 / 0800, IBAN CZ04 0800 0000 0015 6399 5173

Přihlášky do soutěže, partitury volných skladeb ve trojím vyhotovení zašlete nejpozději do 10.5. 2006 na adresu:
Diese Anmeldung, Ihre Wünsche für die Unterkunft und die Partituren der frei ausgewählten Kompositionen / 3 mal/ schicken Sie bis spätestens 10.5. 2006 an folgende Adresse:

Ing. Vaniš Miroslav, Slunečná 371, 354 91 Lázně Kynžvart
tel. +420 354 691 526, +420 724 523 413 fax: 354 691 281 e-mail:vanis.lz9@lesycr.cz

Ubytování možno objednat: Die Unterkunft reservieren Sie bitte auf:

Lovecký zámeček Kladská Jagdschlosschen Kladská tel.,fax +420 354 691 339zamecek.lz9@lesycr.cz
Hotel-Restaurant Metternich Kynžvart Schlossrestaurant Metternich im Kynžvart tel. +420 354 691 240


Za Klub mysliveckých trubačů při ČMMJ Jagdhornbläserclub ČMMJ
Ing. Vladimír Sekera
Trávník 6, 750 000 Přerov
tel. +420 603 573 590, e-mail:sekera@eng.cz
http://www.cmmj.cz/
Czas wykonania: 0.017 sekund