Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
KSM 2003


Plan działalności Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na rok 2003.


I. Działalność organizacyjna:

1. Posiedzenia organów Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu.
3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków i kandydatów Klubu.
4. Prowadzenie ewidencji zespołów jako członków Klubu.
5. Aktualizacja i uaktywnienie działalności regionów sygnalistyki myśliwskiej.
6. Pomoc w organizacji konkursów i przeglądów regionalnych.
7. Wydanie materiałów z sympozjum na temat muzyki myśliwskiej – Pszczyna 2000.
8. Prowadzenie portalu internetowego www.muzyka.mysliwska.pl
9. Opracowanie nowego programu komputerowego do obsługi konkursów.


II. Szkolenia, seminaria i konkursy:

1. IV Festiwal Muzyki Myśliwskiej i VIII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”.
2. Letni kurs doskonalenia gry na rogu myśliwskim.
3. Szkolenie kandydatów na jurorów.


III. Działalność popularyzatorska:

1. Propagowanie tradycji łowieckich i działalności Klubu w rubryce „Muzyka myśliwska” w „Łowcu Polskim”.
2. Koncert oraz pokazy wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej, przy okazji innych imprez myśliwskich i klubowych.
Czas wykonania: 0.014 sekund