Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 1/2005
Komunikaty nr 1/2005 z dn. 07.03.2005 r.
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ1. Kalendarium konkursów.
Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2005 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Tucholi ukaże się w kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2005). Ponadto na bieżąco, w miarę zgłaszania konkursów, uzupełniane jest kalendarium na portalu internetowym http://www.muzyka.mysliwska.pl , tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Ciechocinku. Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium. Załączamy uniwersalny druk zgłoszenia udziału w konkursie.

2. Hejnał Klubu.
Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ informuje, że Komisja Muzyczna rozstrzygnęła w dniu 19 marca 2004 roku konkurs kompozytorski na „Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ”. Ostatecznie wybrano propozycję przedstawioną przez Lucjana Adamiaka. Na stronie internetowej http://www.muzyka.mysliwska.pl dostępny jest zapis nutowy i nagranie dźwiękowe Hejnału. Załączamy nuty Hejnału.

3. Przygotowanie do festiwalu.
Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Ciechocinku następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta i Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

4. Cisza nocna.
Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Ciechocinku zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miasta oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

5. IV Kujawsko-Pomorski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
W IV Kujawsko-Pomorskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, odbywającym się w ramach festiwalu muzyki myśliwskiej w Ciechocinku, ze względów organizacyjnych mogą wziąć udział - w tym roku - tylko soliści i zespoły pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego (okręgi łowieckie – bydgoski, toruński i włocławski). Występy konkursowe prowadzone będą w dwóch klasyfikacjach: ogólnopolskiej (tylko zakwalifikowani) i kujawsko-pomorskiej (wszyscy). Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z regionu kujawsko-pomorskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogu myśliwskim. Udział sygnalistów z województwa kujawsko-pomorskiego bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 30 kwietnia 2005 r.

6. Składki członkowskie.
Dziękujemy wszystkim członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogą one planowane wydania publikacji muzycznych. W 2005 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:
PKO BP S.A. XV O/W-wa 31 1020 1156 0000 7702 0006 5466
Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich za 2005 rok – imię i nazwisko oraz adres. Członkom Klubu załączamy standardowy druk wpłaty/przelewu (prosimy dopisać imię i nazwisko oraz adres).

7. Internetowy serwis muzyki myśliwskiej.
Od kwietnia 2002 roku, pod adresem: http://www.muzyka.mysliwska.pl działa internetowy serwis muzyki myśliwskiej. Strona powstała pod patronatem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zgodnie z naszą ideą zawiera wszystkie informacje z zakresu szeroko pojętej muzyki myśliwskiej. Od początku naszej działalności w Internecie strona dynamicznie się rozwija, obejmując dzisiaj m.in. takie działy jak: KSM PZŁ, Zespoły, Konkursy, Róg Wojskiego, Płyty, Nuty, Teksty oraz Forum. Obecnie trwają prace nad nową, rozbudowaną wersją strony. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania serwisu internetowego oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania na nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Łukaszem Prendke (administratorem naszej strony) na adres: 61-297 Poznań, os. Lecha 90/3, tel. kom. 600 881 843, e-mail:arstan@mysliwska.pl lub z Kolegą Krzysztofem Kadlecem (wice Prezesem KSM PZŁ i koordynatorem Klubu ds. portalu) na adres e-mail:krzyszka@icpnet.pl

8. Regulaminy konkursów.
W 2005 roku nastąpiły zmiany w regulaminach konkursowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami. Pełny tekst „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” dostępny jest na stronie internetowej http://www.muzyka.mysliwska.pl

9. Eliminacje solistów.
Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursów regionalnych i konkursu ogólnopolskiego. W przypadku rezygnacji ze startu osoby zakwalifikowanej na konkurs ogólnopolski, decyzję o wyznaczeniu kolejnej z listy podejmuje organizator konkursu regionalnego. Wszystkie zgłoszenia i zmiany w terminie do 30 kwietnia 2005 r.

10. Jubileusz X-lecia Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
Obchody jubileuszu X-lecia Klubu zaplanowane są podczas Festiwalu Muzyki Myśliwskiej - Ciechocinek 2005. Obejmować będą uroczysta akademię, która rozpocznie się o godz. 16.00 w piątek 17.06.2005 r., w sali Teatru Letniego w Ciechocinku oraz okolicznościową wystawę czynną w Pijalni Wód Mineralnych przy Kawiarni Bristol od godz. 17.00 w czwartek 16.06.2005 r. do godz. 12.00 w niedzielę 19.06.2005 r.

11. I Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Sygnalistów Myśliwskich.
Komisja Kultury Łowieckiej i Komisja Strzelecka ORŁ w Poznaniu, Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ serdecznie zapraszają na Strzelnicę Myśliwską w Poznaniu-Antoninku, gdzie 8 maja br. zorganizowane zostaną I Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Sygnalistów Myśliwskich - początek o godz. 11.00. Organizatorzy przewidują 4 klasyfikacje konkursowe, w tym 3 w strzelaniach myśliwskich - 50% konkurencji - krąg, oś i bażant, zgodnie z Prawidłami Strzelań w PZŁ:
1/ indywidualna - dla klasy mistrzowskiej i członków klubów strzeleckich,
2/ indywidualna - w klasie powszechnej,
3/ drużynowa - dla 3-osobowych drużyn zespołów sygnalistów (1 zespół zgłasza 1 drużynę). Warunkiem udziału w klasyfikacjach 1-3 jest członkostwo w PZŁ lub Klubie Strzeleckim.
4/ strzelanie do makiety rogacza lub tarczy - kbks-u lub wiatrówka (10 strzałów).
Warunkiem udziału w strzelaniach jest stawienie się na strzelnicy z rogiem myśliwskim, inne instrumenty - jako uzupełniające, mile widziane. W trakcie imprezy planujemy wspólne granie na rozpoczęciu oraz przy ognisku kończącym spotkanie. Zainteresowani mogą skorzystać z konsultacji muzycznych u jurorów sygnalistyki. Dla zwycięzców przewidziano puchary. W trakcie imprezy funkcjonować będą płatne bufety. Koszt udziału zawodnika wynosi 20 zł, a osoby towarzyszącej 10 zł (w tym udział w biesiadzie) - płatne na strzelnicy. Każdy uczestnik strzelań z broni myśliwskiej zabezpiecza amunicję we własnym zakresie (2 paczki śrutu - nr 7½ i 9), amunicję do kbks-u lub śrut do wiatrówki zapewnią organizatorzy. Zgłoszenia udziału z podaniem właściwej klasyfikacji oraz liczby osób towarzyszących prosimy dokonać w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu tel. 0-61.8523012, 8524218 lub e-mail na adrespzl@pzl.poznan.pl do 30 kwietnia br. Organizatorzy nie zapewniają noclegów - zainteresowani tym tematem mogą zamawiać noclegi bezpośrednio w hotelach np. CAMPING MALTA, Poznań ul. Krańcowa 98 (tel. 0-61.8766203), HOTEL IKAR Poznań ul. Kościuszki 118 (tel.0-61.8576705), HOTEL POLONEZ, Poznań Al. Niepodległości 36 (tel.0-61.8647250).

12. Konkursy zagraniczne.
Otrzymaliśmy informacje i zaproszenia do udziału w konkursach sygnalistów myśliwskich zagranicą:
• Słowenia / Vojnik, 14.05.2005 r.
• Szwajcaria / Parklandschaft St. Jacob, 21.05.2005 r.
• Niemcy / Kranichstein, 28-29.05.2005 r.
• Austria / Ferlach, 2-3.07.2005 r.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem klubu. Informacje o konkursach zagranicznych znajdują się także na naszej stronie internetowej.Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
Czas wykonania: 0.015 sekund