Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 6/2004Program
III Ogólnopolskiego Seminarium Kierowników i Instruktorów
Zespołów Sygnalistów Myśliwskich,
15 - 17 październik 2004 r.
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Porażynie15.10.2004 r. (piątek)godz. 13:00 – 16:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników seminarium

godz. 16:00 – 17:00 – obiad

godz. 17:00 - 19:00 - rozpoczęcie seminarium i spotkania seminaryjne

- otwarcie seminarium (M. Strawa) (15 min.)
- przegląd historycznych myśliwskich instrumentów muzycznych (P. Grzywacz) (30 min.)
- przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość regulaminów konkursów sygnalistów myśliwskich (A. Wytykowska) (25 min.)
- kryteria oceny stosowanej przez jurorów podczas przesłuchań konkursowych (A. Wytykowska) (30 min.)
- propozycje i uwagi dotyczące zmian w regulaminie konkursów (usprawniających jego organizację) (A. Wytykowska) (20 min.)

godz. 19:00 - kolacja

godz. 20:00 - próba muzyczna

- (R. Seta)16.10.2004 r. (sobota)


godz. 08:00 - 09:00 - śniadanie

godz. 09:00 - 11:00 - spotkania seminaryjne

- powitanie uczestników przez Pana Andrzeja Ratajczaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk (10 min.)
- świadomy i prawidłowy oddech, jako jeden z ważniejszych elementów gry na rogu myśliwskim; zadęcie i dźwięk (M. Leśniczak) (30 min.)
- kształtowanie wrażliwości na jakość dźwięku oraz artykulację w procesie wykonawczym artystycznej muzyki myśliwskiej (K. Kadlec) (20 min.)
- trudności techniczne i interpretacyjne w wykonywaniu muzyki myśliwskiej (M. Leśniczak) (20 min.)
- problemy wykonawcze sygnałów myśliwskich oraz analiza najczęściej popełnianych błędów (K. Kadlec) (40 min.)

godz. 11:00 - 11:30 - przerwa

godz. 11:30 - 13:00 - spotkania seminaryjne

- Wybrane elementy muzyki w praktyce nauczania gry na rogu myśliwskim (R. Seta) (20 min.)
- spostrzeżenia i wymiana doświadczeń w pracy ze swoimi zespołami, przygotowanie i prowadzenie próby muzycznej (m.in. podnoszenie umiejętności gry poszczególnych członków zespołu, praca w „głosach” i w poszczególnych grupach instrumentalistów, sposoby pracy z zespołem, przygotowanie zespołu do występu, rozgrywanie zespołu, uzyskiwanie wspólnego brzmienia, strojenie) (J. Czerniak, R. Seta, A. Kanawka, M. Strawa) (70 min.)

godz. 13:00 – 14:00 - obiad

godz. 14:00 – 15:30 - spotkania seminaryjne

- cd. wymiany doświadczeń i dyskusja (40 min.)
- wykorzystanie strony internetowej dla popularyzacji zespołów muzyki myśliwskiej (Ł. Prendke) (20 min.)
- promocja zespołów – internet, prasa, foldery, nagrania itp. (Ł. Prendke) (10 min.)
- zagadnienia związane z finansowaniem zespołów (dotacje, sponsoring itp.) (M. Strawa) (10 min.)
- udział kierowników zespołów w kursach szkoleniowych dla myśliwych i kandydatów (M. Strawa) (10 min.)

godz. 16:00 – 17:00 - koncert (połączony z zakończeniem konkursu psów tropowców)

godz. 17:00 – 19:00 - spotkania seminaryjne

- trąbka myśliwska i myśliwskie granie w polskiej pieśni łowieckiej (A. Wytykowska) (20 min.)
- wielogłosowość w muzyce myśliwskiej (A. Kanawka) (20 min.)
- poszerzenie repertuaru zespołów sygnalistów myśliwskich o polską muzykę myśliwską kompozytorów z różnych epok (K. Kadlec) (20 min.)
- specyfika francuskiej muzyki myśliwskiej (H. Mąka) (30 min.)
- dyskusja (30 min.)

godz. 19:00 -biesiada17.10.2004 r. (niedziela)


godz. 08:00 - 09:00 - śniadanie

godz. 09:00 – 10:45 - spotkania seminaryjne

- konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych (R. Kowalczyk) (30 min.)
- zagadnienia związane z układaniem programu koncertu muzyki myśliwskiej dla zespołów amatorskich (dobór utworów, scenariusz itp.) (K. Kadlec) (30 min.)
- program i scenariusz mszy św. hubertowskiej oraz ceremonii pogrzebowej i innych występów okolicznościowych (M. Strawa) (30 min.)
- wnioski i podsumowanie seminarium (M. Strawa) (15 min.)

godz. 11:00 - 12:00 - msza św.

godz. 12:00 – 13:00 - obiad

godz. 13:00 - wykwaterowanie i wyjazd uczestników seminarium

Czas wykonania: 0.014 sekund