Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Informacje
Zn. spr. Z1-29/04
Warszawa, dn. 10 września 2004 r.
Kierownicy i Instruktorzy Zespołów Sygnalistów Myśliwskich w Polsce


Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ zaprasza na III ogólnopolskie seminarium kierowników i instruktorów zespołów sygnalistów myśliwskich, które odbędzie się w dniach 15-17 października 2004 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Porażynie pod Opalenicą (50 km na zachód od Poznania). Seminarium poświęcone będzie metodyce nauki gry na rogu myśliwskim i zagadnieniom związanym z kierowaniem zespołami muzycznymi. Seminarium prowadzić będą jurorzy sygnalistyki myśliwskiej KSM PZŁ oraz zaproszeni goście. Organizatorem seminarium jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, a gospodarzem Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Grodzisk (RDLP Poznań).

Koszty pobytu uczestników seminarium wynoszą 130 zł od 1 osoby za posiłki i noclegi (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę). Wpłaty można będzie dokonać gotówką podczas seminarium. Prosimy o kontakt z najbliżej mieszkającymi członkami organów Klubu lub kierownikami zespołów w celu organizacji wspólnego przyjazdu na seminarium.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zgłoszenie swojego udziału na „karcie zgłoszenia” w terminie do 30.09.2004 r. na adres ośrodka: Nadleśnictwo Grodzisk, Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Porażynie, 64-330 Opalenica, Porażyn, tel. (061) 447 72 94, 441 15 15-17, fax 447 72 44.

Wprowadzamy członkostwo zespołowe w Klubie. W tym celu prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia zespołu do Klubu” i przesłanie jej w terminie do 30.09.2004 r. na adres sekretariatu klubu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Goraj-Zamek 3, 64-700 Czarnków, tel./fax (067) 255 56 84, kom. 0604 897 107, e-mail:klub@mysliwska.pl

Załączamy tematykę i ramowy plan seminarium oraz kartę zgłoszenia. Prosimy zabrać ze sobą róg myśliwski.


Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór !
Załączniki:

Plan seminarium
Program seminarium
Karta zgłoszenia na seminarium
Karta zgłoszenia do KSM PZŁ indywidualna
Karta zgłoszenia do KSM PZŁ zespołu


Czas wykonania: 0.016 sekund