Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 5/2004Ogólnopolskie seminarium dla kierowników i instruktorów zespołów sygnalistów myśliwskich, Porażyn 15-17.10.2004 r.

W dniach 15-17 października 2004 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w Porażynie pod Opalenicą (50 km na zachód od Poznania) odbędzie się III Ogólnopolskie seminarium dla kierowników i instruktorów zespołów sygnalistów myśliwskich. Seminarium poświęcone będzie metodyce nauki gry na rogu myśliwskim i zagadnieniom związanym z kierowaniem zespołami muzycznymi.


Proponowane tematy seminarium:
- problemy wykonawcze sygnałów myśliwskich (wskazanie na co zwracają uwagę jurorzy podczas oceny konkursowej); analiza najczęściej popełnianych błędów
- trudności techniczne i interpretacyjne w wykonywaniu muzyki myśliwskiej
- kształtowanie wrażliwości na dźwięk podczas słuchania artystycznej muzyki myśliwskiej
- świadomy i prawidłowy oddech, jako jeden z ważniejszych elementów gry na rogu myśliwskim
- spostrzeżenia i wymiana doświadczeń w pracy ze swoimi zespołami, prowadzenie próby muzycznej (m.in. podnoszenie umiejętności gry poszczególnych członków zespołu, praca w „głosach”, sposoby pracy z zespołem, przygotowanie zespołu do występu, rozgrzewka zespołu, dochodzenie do wspólnego brzmienia, strojenie)
- poszerzanie repertuaru zespołów sygnalistów myśliwskich (o polską muzykę myśliwską kompozytorów z różnych epok) i zagadnienia związane z układaniem programu koncertu muzyki myśliwskiej dla zespołów amatorskich
- program i scenariusz mszy św. hubertowskiej oraz ceremonii pogrzebowej
- zagadnienia związane z finansowaniem zespołów
- promocja zespołów – internet, prasa, foldery itp.
- konserwacja i naprawa instrumentów muzycznych
- przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość regulaminów konkursów sygnalistów myśliwskich
- udział kierowników zespołów w kursach szkoleniowych dla myśliwych i kandydatów na myśliwych (nauka gry i rozpoznawania sygnałów)
- próba muzyczna i wspólny koncert uczestników seminarium


Proponujemy, aby na forum internetowym www.muzyka.mysliwska.pl wpisywać propozycje kolejnych tematów seminarium.

Seminarium prowadzić będą jurorzy sygnalistyki myśliwskiej KSM PZŁ oraz zaproszeni goście. Organizatorem seminarium jest Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, a gospodarzem Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Grodzisk (RDLP Poznań).

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zgłoszenie swojego udziału na „karcie zgłoszenia” w terminie do 30 września 2004 r. na adres:
Nadleśnictwo Grodzisk, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie, 64-330 Opalenica, Porażyn
tel. (061) 447 72 94, 441 15 15-17, fax 447 72 44


Koszt uczestnictwa od jednej osoby (za pobyt – noclegi i wyżywienie - od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę) wynosi 130 zł.
Informacje: Sekretariat KSM PZŁ: tel./fax (067) 255 56 84, e-mail:klub@mysliwska.pl


Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Czas wykonania: 0.016 sekund