Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Komunikat KSM 1/2004

z dn. 16.02.2004 r.

1.Kalendarium konkursów.
Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2004 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Tucholi ukaże się w kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2004). Ponadto na bieżąco, w miarę zgłaszania konkursów, uzupełniane jest kalendarium na portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl , tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Tucholi.
Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium. Załączamy uniwersalny druk zgłoszenia udziału w konkursie.

2.Konkurs na Hejnał Klubu.
Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ogłosił w 2002 roku konkurs kompozytorski na „Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ”. Konkurs nie został rozstrzygnięty w pierwszym etapie (do końca lutego 2003 r.), dlatego został przedłużony do końca lutego 2004 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do organizatorów zapisu nutowego hejnału oraz jego nagrania na taśmie magnetofonowej lub płycie kompaktowej. Hejnał powinien być skomponowany na naturalny róg myśliwski w stroju B. Wskazane są również kompozycje w wersji na kilka instrumentów, np. na trzy małe i dwa duże rogi myśliwskie. Całkowity czas trwania hejnału nie powinien przekraczać 30 sekund. Termin składania prac upływa z końcem lutego 2004 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ do 31 marca 2004 roku. Prace należy dostarczyć na adres sekretariatu klubu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, 64-700 Czarnków, Goraj – Zamek, z dopiskiem „Hejnał”. Prace powinny być opatrzone godłem i zawierać kopertę z godłem, imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem autora. Pełny tekst regulaminu opublikowano w „Łowcu Polskim” nr 11/2002 i na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i prosimy o jego rozpropagowanie w swoim środowisku.

3.Przygotowanie do festiwalu.
Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Tucholi następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie i Marsz św. Huberta.

4.III Kujawsko-Pomorski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich.
W III Kujawsko-Pomorskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, odbywającym się w ramach festiwalu muzyki myśliwskiej w Tucholi, ze względów organizacyjnych mogą wziąć udział - w tym roku - tylko soliści i zespoły pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego (okręgi łowieckie – bydgoski, toruński i włocławski). Występy konkursowe będą dwa i prowadzone będą dwie klasyfikacje: ogólnopolska (tylko zakwalifikowani) i kujawsko-pomorska (wszyscy). Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z regionu kujawsko-pomorskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogu myśliwskim. Udział sygnalistów z województwa kujawsko-pomorskiego bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

5.Składki członkowskie.
Dziękujemy wszystkim członkom Klubu, którzy zapłacili w ubiegłym roku dobrowolne składki członkowskie. W związku z przeznaczeniem składek na cele wydawnicze, wspomogą one planowane wydania publikacji muzycznych. W 2004 roku składki członkowskie wynoszą dla wszystkich 20 zł. Dla osób, które chciałyby wspomóc fundusz własny Klubu wysokość składki nie jest ograniczona. Składki należy wpłacać na konto Klubu w ZG PZŁ:
PKO BP S.A. XV O/W-wa 18 10201156 123110215
Adres: Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu wpłacającego oraz dopiskiem: składka członkowska Klubu Sygnalistów Myśliwskich za 2004 rok – imię i nazwisko. Członkom Klubu załączamy standardowy druk wpłaty/przelewu (prosimy dopisać imię i nazwisko).

6.Letnia Akademia Wojskiego.
Informujemy o organizacji kolejnego wakacyjnego kursu gry na rogu myśliwskim pn. „Letnia Agroturystyczna Akademia Wojskiego”. Na siedmiodniowe wakacje w kwaterach agroturystycznych Borów Tucholskich w połączeniu z nauką gry na rogach myśliwskich zaprasza Kolega Piotr Grzywacz. Terminy do uzgodnienia. Koszt kursu (noclegi, wyżywienie, szkolenie) wynosi 500 zł. Kontakt: Piotr Grzywacz, 89-500 Tuchola, Al. LOP 5/34, tel.(052) 3345799, kom. 0604 583749, e-mail: lesstuchola@poczta.onet.pl'plesstuchola@poczta.onet.pl

7.Internetowy serwis muzyki myśliwskiej.
Od kwietnia 2002 roku, pod adresem: www.muzyka.mysliwska.pl działa internetowy serwis muzyki myśliwskiej. Strona powstała pod patronatem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zgodnie z naszą ideą zawiera wszystkie informacje z zakresu szeroko pojętej muzyki myśliwskiej. Od początku naszej działalności w internecie strona dynamicznie się rozwija, obejmując dzisiaj m.in. takie działy jak: KSM PZŁ, Konkursy, Róg Wojskiego, Publikacje i literatura, Płyty i nuty oraz Forum.
Obecnie trwają prace nad nową, rozbudowaną wersją strony. Rozbudowa obejmie m.in. wprowadzenie: tłumaczonych stron w trzech językach obcych, sklepu internetowego, działów z historycznymi instrumentami, ogłoszeniami drobnymi i ankietami. Uruchomienie nowej wersji strony nastąpi 1 kwietnia 2004 r.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia serwisu internetowego oraz współuczestnictwa w jego tworzeniu, a także zamieszczania na nim swoich artykułów i aktualności oraz wypowiedzi na ogólnopolskim forum.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Kolegą Łukaszem Prendke (administratorem naszej strony) na adres: 61-297 Poznań, os. Lecha 90/3, tel. kom. 600 881 843, e-mail: rstan@mysliwska.pl'arstan@mysliwska.pl lub z Kolegą Krzysztofem Kadlecem (wice Prezesem KSM PZŁ i koordynatorem Klubu ds. portalu) na adres e-mail: rzyszka@icpnet.pl'krzyszka@icpnet.pl

8.Regulaminy konkursów.
Pełny tekst „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” dostępny jest na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

9.Eliminacje solistów.
Od tego roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursów regionalnych i ogólnopolskiego. W przypadku rezygnacji ze startu, osoby zakwalifikowanej na konkurs ogólnopolski, decyzję o wyznaczeniu kolejnej z listy podejmuje organizator konkursu regionalnego. Wszystkie zgłoszenia i zmiany w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

10.II Konferencja organizatorów konkursów.
Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ organizuje II ogólnopolską konferencją organizatorów konkursów sygnalistów myśliwskich, która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Leśnych i Agroturystycznych w Tucholi.
Głównym celem konferencji jest utworzenie w całej Polsce jednolitego systemu konkursów sygnalistów myśliwskich jako elementu szkolenia i wprowadzanie zasady eliminacji sygnalistów na konkursach wojewódzkich do konkursu ogólnopolskiego. Regułą będzie organizacja jednego konkursu na terenie każdego wojewódzkiego sejmiku łowieckiego. Konferencja ma również na celu wyjaśnienie spraw regulaminowych i technicznych oraz szkolenie z zakresu programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów myśliwskich. Konferencja będzie poprzedzona dorocznymi zebraniami Komisji Muzycznej, Kolegium Jurorów, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Klubu (19-20.03.2004 r.).

11.Nominacje jurorów.
Zarząd Główny PZŁ na wniosek Zarządu KSM PZŁ nominował w 2004 r. na jurorów sygnalistyki myśliwskiej siedem osób: Agnieszkę Wytykowską, Józefa Czerniaka, Jacka Kulpińskiego (Wielkopolskie), Roberta Olejarza (Lubuskie), Romana Setę, Wiesława Kellera (Pomorskie) i Artura Kanawkę (Śląskie). Kandydaci po odbyciu dwuletniego cyklu szkoleniowego i spełnieniu wszystkich wymagań kwalifikacyjnych zostali pełnoprawnymi jurorami obok nominowanych wcześniej (w 1997 r.), tj. Mieczysława Leśniczaka, Krzysztofa Kadleca, Zenona Olendrowicza, Andrzeja Rokickiego, Mieczysława Skrzypieca, Piotra Grzywacza, Andrzeja Niedźwiedzia i Macieja Strawy. Gratulujemy nowo nominowanym jurorom.

12.Salon Hubertowski w Szamotułach.
W sobotę 22 maja 2004 r. na Zamku Górków w Szamotułach (Wielkopolska) odbędzie się Salon Hubertowski – spotkanie z polską muzyką i kulturą łowiecką.

13.Ogólnopolskie seminarium dla kierowników i instruktorów zespołów sygnalistów myśliwskich.
W dniach 15-17 października 2004 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Porażynie pod Opalenicą (50 km na zachód od Poznania) planowane jest III Ogólnopolskie seminarium dla kierowników i instruktorów zespołów sygnalistów myśliwskich. Seminarium poświęcone będzie metodyce nauki gry na rogu myśliwskim i zagadnieniom związanym z kierowaniem zespołami muzycznymi. Seminarium prowadzić będą jurorzy sygnalistyki myśliwskiej KSM PZŁ. Organizatorem seminarium jest KSM PZŁ, a gospodarzem Nadleśnictwo Grodzisk (RDLP Poznań).

14.Konkursy zagraniczne.
Otrzymaliśmy informacje i zaproszenia do udziału w konkursach sygnalistów myśliwskich za granicą:
Czechy / Zamek Lazne Kunzvart, 24.04.2004 r.
Austria / Waidhofen,14-16.05.2004 r.
Niemcy / Springe, 15-16.05.2004 r.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem klubu.

15.Róg Wojskiego 2005.
Zarząd KSM PZŁ oczekuje propozycji miejsca organizacji festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w 2005 r. Oferty należy składać w formie pisemnej, z uwzględnieniem założeń organizacyjnych, na adres sekretariatu Klubu: Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Goraj-Zamek, 64-700 Czarnków, tel./fax 0-67 / 255 56 84, e-mail: lub@mysliwska.pl'klub@mysliwska.pl

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Czas wykonania: 0.016 sekund