Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Uchwała nr 4/2014

Uchwała nr 4/2014
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
z dnia 29 listopada 2014 roku

w sprawie preliminarza wydatków na organizację
XX Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
Brynek-Koszęcin 2015

 

środki finansowe z Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie (w dyspozycji Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ)

 

1. Materiały biurowe 
500,00 zł.
2. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 
1 000,00 zł.
3. Odznaki konkursowe dla sygnalistów ( korekta matrycy, wykonanie 400 szt.)
5 000,00 zł.
4. Puchary ( Przewodniczącego ZG PZŁ i Prezesa KSM PZŁ ) 
500,00 zł.
5. Dyplomy (400 szt.)
500,00 zł.
6. Biuletyn informacyjny (projekt i druk 1500 szt.)
3 000,00 zł.
7. Plakaty i afisze (projekt i druk 500 szt.)
1 000,00 zł.
8. Zaproszenia (projekt i druk 1000 szt.) 
1 000,00 zł.
9. Honoraria jurorów (10 osób x 2 dni) 
5 000,00 zł.
10. Obsługa komputerowa (4 osoby x 3 dni i przygotowanie) 
2 500,00 zł.
11. Zakwaterowanie i wyżywienie jurorów i obsługi komputerowej i organizatorów z ramienia zarządu KSM PZŁ (18 osób x ~360 zł) 
6 500,00 zł.
12. Delegacje – zwrot kosztów dojazdu jurorów i obsługi komputerowej (12 osób)
2 000,00 zł.
13. Projekt, budowa, aktualizacja strony internetowej konkursu Obsługa i zamieszczanie wyników oraz relacji i zdjęć
1 000,00 zł.
14. Organizacja Mszy św. Hubertowskiej (dary sygnalistów myśliwskich)
500,00 zł.

Razem: 30 000,00 zł


Czas wykonania: 0.015 sekund