Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Działalność
I. Działalność organizacyjno-administracyjna:

 1. Posiedzenia organów Klubu:
  1. Zarządu - co najmniej 1 raz w kwartale,
  2. Komisji Rewizyjnej - co najmniej 1 raz w roku,
  3. Komisji Muzycznej - co najmniej 1 raz w roku,
  4. Kolegium Jurorów - co najmniej 1 raz w roku.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu - co najmniej 1 raz w roku.
 3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie członków oraz kandydatów Klubu - na bieżąco.
 4. Wprowadzenie członkostwa zespołowego - prowadzenie ewidencji zespołów jako członków Klubu.
 5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu promocji Klubu i zwiększenia liczby członków. (opracowanie ankiety do Kół Łowieckich w sprawie osób grających sygnały myśliwskie)
 6. Aktualizacja danych o członkach Klubu - 1 raz w trakcie kadencji.
 7. Nowelizacja regulaminu Klubu i regulaminu konkursów (przeglądów i festiwali).
 8. Podjęcie działań w celu zatwierdzenia oficjalnego wykazu sygnałów myśliwskich i ich zapisów nutowych przez NRŁ.
 9. Aktualizacja i uaktywnienie działalności regionów sygnalistyki myśliwskiej.
 10. Stworzenie systemu finansowego Klubu.
 11. Opracowanie zasad eliminacji regionalnych do konkursu ogólnopolskiego.
 12. Podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w zasadach wykonywania polowania:
  1. w Rozporządzeniu MOSZNiL w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania
  2. W zbiorze zasad etyki, tradycji i zwyczajów myśliwskich.
 13. Opracowanie regulaminu działalności organów Klubu.
 14. Założenie i prowadzenie strony internetowej WWW Klubu.
 15. Opracowanie nowego programu komputerowego do obsługi konkursów sygnalistów.

II. Działalność szkoleniowo-konkursowa.

 1. Organizacja Ogólnopolskich Konkursów Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego" jako oficjalnych mistrzostw Polski w grze na rogach myśliwskich.
  1. 2001 r. - Ciechocinek
  2. 2002 r. - Wałbrzych
  3. 2003 r. - Pszczyna
  4. 2004 r. - Tuchola
  5. 2005 r. - Ciechocinek
  6. 2006 r. - Kwidzyn
  7. 2007 r. - Goraj
  8. 2008 r. - Warcino
  9. 2009 r. - Olsztyn
  10. 2010 r. - Złotoryja
 2. Pomoc w organizacji konkursów, przeglądów i festiwali.
 3. Utworzenie systemu konkursów regionalnych jako potencjalnych eliminacji do konkursu ogólnopolskiego.
 4. Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium dla Kierowników i Instruktorów Zespołów, Jurorów oraz Koordynatorów Regionalnych - 1 raz w kadencji.
 5. Przeprowadzenie cyklu szkolenia nowych jurorów - 1 raz w kadencji.
 6. Pomoc w organizacji wystawy myśliwskich instrumentów muzycznych - Warszawa 2003 r.
 7. Organizacja konferencji organizatorów konkursów - 1 raz w kadencji.
 8. Organizacja letniego kursu doskonalenia gry na rogu myśliwskim.

III. Działalność popularyzatorska.

 1. Propagowanie tradycji łowieckich i działalności Klubu w rubryce "Muzyka myśliwska" w Łowcu Polskim.
 2. Organizacja koncertów i pokazów wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej oraz przy okazji innych imprez myśliwskich i klubowych.

IV. Działalność wydawnicza

 1. Materiały z międzynarodowego sympozjum naukowego nt. muzyki myśliwskiej - Pszczyna 2000 (rozszerzone o informacje z działalności Klubu w latach 1995 - 2000).
 2. Materiały nutowe:
  1. sygnały myśliwskie - zbiór oficjalny obowiązujący w PZŁ,
  2. polskie sygnały myśliwskie,
  3. muzyka myśliwska.
 3. Materiały szkoleniowe:
  1. instrukcje organizacji kursów sygnalistów myśliwskich,
  2. wskazówki do nauki rozpoznawania sygnałów myśliwskich,
  3. zasady stosowania sygnałów myśliwskich na polowaniach.
 4. Regulamin Klubu i regulamin konkursów (znowelizowane).
 5. Artykuły w "Łowcu Polskim" w rubryce "muzyka myśliwska".
 6. Biuletyn - rocznik Klubu (w miarę możliwości) lub sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2001-2005.

V. Działalność regionalna.

 1. Organizacja pokazów, koncertów, mszy hubertowskich w celu zainteresowania myśliwych muzyką myśliwską.
 2. Szkolenie sygnalistów myśliwskich, myśliwych i kandydatów, członków zarządów kół łowieckich.
 3. Działalność zespołów sygnalistów myśliwskich.
 4. Konkursy regionalne.
 5. Nowelizacja granic regionów i wyznaczanie koordynatorów regionalnych.
Czas wykonania: 0.095 sekund