Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
Formularz zgłoszeniowy zespołu do KSM PZŁ

pobierz formularz PDF do wydrukowania i przesłania pocztą
Pełna nazwa zespołu (do 150 znaków)
Nazwa zespołu na dyplom (do 70 znaków)
Skrócona nazwa zespołu (do 20 znaków)
Reprezentacja zespołu (koło, nadleśnictwo, szkoła itp.)
 Adres siedziby zespołu
zespół - kod pocztowy
zespół - poczta
zespół - miejscowość
zespół - ulica
zespół - numer domu i mieszkania
zespół - Województwo
zespół - Powiat
zespół - Region (woj.sejmik łow.)
zespół - Okręg łowiecki
zespół - Telefon
zespół - Fax
zespół - E-mail
 Kierownik zespołu
Imię i nazwisko kierownika zespołu
kierownik - kod pocztowy
kierownik - poczta
kierownik - miejscowość
kierownik - ulica
kierownik - numer domu i mieszkania
kierownik - Telefon
kierownik - Fax
kierownik - E-mail
 
Imię i nazwisko instruktora zespołu
Data powstania zespołu
Poziom gry zespołu na rogu myśliwskim oceniamy jako
Liczba członków zespołu (razem)
w tym członków PZŁ
członków KSM PZŁ
pracowników Lasów Państwowych
uczniów szkół leśnych
uczniów innych szkół
Udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach sygnalistów myśliwskich (wymienić nazwę, rok i klasę konkursu – co najmniej jednego spełniającego warunek członkostwa zespołu – patrz pkt. 2)
Największe sukcesy
Zgłaszamy chęć wstąpienia do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁnie
Od Klubu oczekujemy
 Członkowie zespołu
Lp.1
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.2
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.3
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.4
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.5
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.6
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.7
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.8
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.9
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.10
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.11
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.12
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.13
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.14
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.15
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.16
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.17
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.18
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.19
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Lp.20
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Rodz.rogu myśliwsk.
Czł. PZŁnie
Czł. KSMnie
Prac. LPnie
Ucz. Sz.l.nie
Ucz. in.sz.nie
Czas wykonania: 0.033 sekund