Powrót do nowej wersji serwisu powrót na stronę główną
.
Zespół Repr. Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” w Świnicach Warckich przy Kole Łowieckim nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich pod patronatem ORŁ w Łodzi

kierownik zespołu:
Roman Dobiecki
adres zespołu:
Kościuszki 7A
99-140 Świnice Warcke
województwo:
łódzkie
telefon:
602514664; 605397329
e-mail:
dobiecki.r@poczta.fm


W październiku 2011 roku oficjalną działalność muzyczną rozpoczął Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” przy Kole Łowieckim nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich. Wcześniej mimo braku oryginalnych instrumentów i umundurowania, Zespół działał już od kilku lat. Jednak była to działalność nieoficjalna. Dotychczasowa działalność Zespołu ograniczała się jednak tylko do uświetniania uroczystości myśliwskich na szczeblu lokalnym. Brak oryginalnych instrumentów myśliwskich i umundurowania nie pozwalał Zespołowi w pełni uczestniczyć w konkursach i festiwalach muzyki myśliwskiej.

W 2010 r. pojawiła się szansa pozyskania środków finansowych przez Koło Łowieckie  poprzez dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER – Oś 4. Koło skorzystało z tej szansy i złożyło wniosek poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem” do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i  po podpisaniu umowy Koło przystąpiło do realizacji zadania. Całkowity koszty realizacji projektu wyniósł 18 465,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniosła 12 925,50 zł. Projekt zakładał zakup pięciu rogów myśliwskich firmy Melton (2 rogi par force i 3 rogi Pless), pięciu kompletnych myśliwskich umundurowań galowych oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla członków Zespołu.

Po raz pierwszy oficjalnie Zespół „Hubertusy” wziął udział w Międzypowiatowym Hubertusie w Łęczycy, który odbył się w październiku 2011 r. W lutym 2012 roku  Zespół uświetnił spotkanie grona naukowego w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi poświęcone postaci św. Huberta – patrona myśliwych, leśników i jeźdźców. Referat na temat patrona wygłosił prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel – v-ce prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. W lipcu 2012 r. Zespół  po raz pierwszy wziął udział w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi.

Celem działalności Zespołu jest promowanie i rozwijanie muzyki myśliwskiej zarówno na terenie lokalnym, jak i na terenie całego kraju.

Miło nam również poinformować, iż z inicjatywy Prezesa ORŁ w Łodzi Pana Andrzeja Sontaga, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hubertusy” objęty został patronatem tejże Rady, dzięki czemu może liczyć, między innymi na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w konkursach muzyki myśliwskiej organizowanych na terenie całej Polski, wsparcie doradcze członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz pomoc w doposażeniu Zespołu.

Niech sukces  naszego Zespołu będzie zachętą dla osób, którym marzą się podobne  inicjatywy i zmagają się z podobnymi problemami. Jak widać na naszym przykładzie, z  pozyskiwania środków unijnych na tego typu inicjatywy mogą korzystać również koła łowieckie.

Dla nas, to co  jeszcze niedawno wydawało się  mało realne, stało się możliwe. Dodało energii i odwagi do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości.

.

Kierownik Zespołu
Roman Dobiecki

Zespół Hubertusy
Zespół Hubertusy

Czas wykonania: 0.034 sekund